Van Award naar Impact

Kunnen methodieken voor innovatie die de creatieve industrie gebruikt, helpen om de materiaaltransitie te versnellen? Dat is het onderwerp van het onderzoek Van Award naar Impact.

Looptijd
maart 2022 t/m januari 2023
Onderzoeksteam

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds ingrijpender. Daarmee groeit ook de noodzaak voor het gebruik van andersoortige grondstoffen: van eenmalig naar hernieuwbaar en hergroeibaar, met een lage CO2-voetafdruk en kleine klimaatimpact. In steeds meer bedrijfstakken en branches wordt gewerkt aan deze materiaaltransitie. Ook in de creatieve industrie groeit het besef dat dit nodig is. Dat blijkt wel uit de vele inzendingen en gewonnen awards rond dit thema bij bijvoorbeeld de Dutch Design Week, BAD Awards en WDCD challenges.

KEM’s

Met name de innovatieve koplopers binnen de ontwerpwereld, mode en architectuur hebben de materiaaltransitie omarmd. Kan deze ontwikkeling breder getrokken worden? Kunnen de methodieken die de creatieve industrie gebruikt voor innovaties ook toegepast worden in bijvoorbeeld productieketens? Over deze vraag buigt het lectoraat Unthinkable Marketing zich in het onderzoek Van Award naar Impact. Methodologieën als design thinking maken het mogelijk om het praktisch-menselijke, esthetische en technologische denken te combineren met de duurzaamheidsdoelen bij het gebruik van hernieuwbare materialen. De creatieve uitingen en sleutelmethodieken (Key Enabling Methodologies of KEM’s) bieden kansen om onderzoeks- en ontwikkelprocessen binnen productieketens los te krijgen uit traditionele methodes en zo het innovatievermogen van deze ketens te verhogen.

Doel onderzoek

Het doel van dit project is om op basis van nieuwe inzichten en onorthodoxe modellen vanuit de economische wetenschappen effectieve manieren voor creatieve interventies te ontwerpen. De focus ligt op interventies die gericht zijn op het versnellen van de duurzame materialentransitie. De onderzoekers willen met dit onderzoek vaststellen of en hoe heterodoxe economische modellen gebruikt kunnen worden om samen met creatieve ontwerpers, beleidsmakers en stakeholders nieuwe methoden te ontwikkelen of bestaande manieren te verbreden om daarmee de (milieu)impact van biobased oplossingen te vergroten.