Docent met studenten

De studenten van vandaag zijn de wereldveranderaars van morgen. Als docent kun jij de toekomstige generatie professionals de gereedschappen aanreiken om aan de slag te gaan met de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Niet alleen door studenten vakkennis bij te brengen en hen te helpen nieuwe kennis te vergaren, maar steeds vaker ook door hen ‘volhoudbaar’ werken en ondernemen te laten ontdekken.  

Of je nu met je studenten het gesprek over een nieuwe economische mindset op gang wil brengen, met ze wil nadenken over verduurzaming en meervoudige waardecreatie in bedrijfsprocessen, of hen wil laten ontdekken dat marketing ook gericht kan zijn om andere zaken dan winstmaximalisatie: wij denken graag met je mee. Onze mensen hebben al een breed palet aan direct toepasbare ‘tools’ ontwikkeld die jij, studenten en het werkveld kunnen gebruiken. Ook werken we graag mee aan het ontwikkelen van nieuwe tools, methodieken en meer. Wanneer onderzoek zó gedaan wordt dat de uitkomsten ook meteen toepasbaar zijn in de onderwijs- én werkpraktijk, kunnen we daadwerkelijk verschil maken in onze samenleving. Samen creëren we de economie van morgen. 

Wat is brede welvaart?

Welvaart meten we nu nog vooral als economische groei en financiële vooruitgang. Inzet van grondstoffen en mensen wordt hierbij als onvermijdelijk gezien en van uitputting en uitbuiting kijken we liever weg. Maar de aarde en de maatschappij bereiken hun grenzen. Daarom is een transitie van ‘smalle’ naar brede welvaart noodzakelijk. 

Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Materieel en financieel, maar ook aspecten als onderwijs, gezondheid en een prettige leefomgeving. Leven in brede welvaart betekent ook dat iedereen overal, nu en in de toekomst, de mogelijkheid heeft die welvaart voor zichzelf waar te maken. Daar is nieuw ondernemerschap voor nodig: ondernemerschap dat een bijdrage levert aan menselijke en natuurlijke waarden en dat zich inspant om schade te herstellen – maar liever nog te voorkómen. De transitie naar brede welvaart vraagt om een andere manier van kijken, om andere kennis en inzichten. Ook in het onderwijs. 

Hoe werken we samen met docenten?

Samen met docenten willen we een verschil maken in de samenleving. We staan klaar om docenten te helpen hun lessen over onderwerpen en methodieken rond brede welvaart en nieuw ondernemerschap relevant, genuanceerd en actueel te maken. Dat doen we bijvoorbeeld door theoretische kaders en conceptkennis te vergaren waar een docent lessen op kan baseren. Maar ook door in onderzoek samen te werken met praktijkpartners die de uitkomsten van onze onderzoeken snel praktisch maken en daarin willen samenwerken met onze opleiders. Nieuwe kennis die we verkrijgen, stellen we voor het onderwijs beschikbaar in de vorm van bijvoorbeeld methodieken en modellen. We helpen ook graag mee bij onderwijsaspecten als moduleontwikkeling door tegen te lezen, suggesties aan te reiken en contacten met je te delen. Ook voor jouw persoonlijke groei en ontwikkeling hebben we mogelijkheden. Bijvoorbeeld in de kenniskringen van onze lectoraten, waar docenten als docent-onderzoeker tijdelijke rollen als praktijkonderzoeker vervullen. Wil je daar meer over weten, dan kun je altijd bij ons terecht voor een oriënterend gesprek. Of kijk alvast eens naar een cursus praktijkonderzoek bij Avans of in de onderzoekscommunity van DPO. 

 Concreet werken we samen met docenten door het bieden van: 

  • Kennis aanreiken vanuit onze lectoraten en ons praktijkgericht onderzoek; 
  • Praktische tools, methodieken en modellen , die je kunt gebruiken of aanpassen voor jouw onderwijs; 
  • De mogelijkheid om eigen onderzoek te doen of deel te zijn van onderzoeksprojecten als docent-onderzoeker; 
  • Afstudeermogelijkheden voor jouw studenten, van onderzoeksstages tot afstudeerateliers 
  • Meedenken over de invulling van lessen of ontwikkeling van leereenheden 
  • Als partner voor co-creatie van nieuw onderwijs 
  • Bijscholing op thema’s rond nieuw ondernemerschap en brede welvaart 
  • en meer.

Alles wat we doen, doen we in co-creatie. We gaan met elkaar in gesprek, verkennen wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen en gaan, bij een ‘match’, met elkaar in zee. 

Ook aan de slag?

Als docent ben jij dé inspirator voor studenten die een bijdrage willen gaan leveren aan een duurzame toekomst. Wij denken graag met je mee over wat onderzoek hierin kan betekenen voor jou. Vul het contactformulier in door op de knop hieronder te drukken, dan nemen wij contact met je op.

Ik wil aan de slag!

Benieuwd naar ons kennisprogramma en de lectoraten? Ga dan naar deze webpagina.