Het lectoraat Ondernemerschap voert onderzoek uit in samenwerking met belanghebbenden binnen het bedrijfsleven om bedrijven te helpen toekomstbestendig te zijn. Dit kan alleen worden bereikt door samen te werken met verschillende stakeholders binnen bedrijven, belangenorganisaties, provinciale overheden en gemeenten. Door ons onderzoek streven wij ernaar een toonaangevende kennispartner te zijn op het gebied van ondernemend handelen. Onze onderzoekers breiden hun domeinkennis op het gebied van ondernemend handelen uit zorg ervoor date deze kennis in het onderwijs geïntegreerd worden.

Doelstelling lectoraat

“Het lectoraat Ondernemerschap gelooft dat groei binnen de planetaire grenzen mogelijk is. Om deze doelstelling te realiseren, moeten bedrijven zich bewust zijn van hoe zij vanuit hun waarden een mindsetverandering kunnen ondergaan. Het lectoraat wil bedrijven vervolgens op drie gebieden ondersteunen in het bevorderen van groene groei, namelijk op het gebied van circulariteit, hernieuwbare energie en digitale transformatie. Circulariteit wordt benadrukt om ervoor te zorgen dat er minder afval wordt gecreëerd, gecombineerd met hernieuwbare energie om het gebruik van resources te verminderen. Daarnaast ligt de focus op digitalisering om bedrijfsprocessen te optimaliseren voor een betere efficiëntie.”