Het lectoraat Ondenkbare Marketing helpt ondernemingen praktisch toepasbare ideeën te ontwikkelen over de wijze waarop ze hun commerciële activiteiten zodanig kunnen vormgeven dat ze daarmee zorgen voor meer in plaats van minder brede welvaart.  Met ons onderzoek dragen we bij aan de transitie van betekenisloze naar betekenisvolle marketingpraktijk. Kortom, wij ontwikkelen marketing waar we wel op zitten te wachten. Marketing die niet langer draait om winstmaximalisatie en economische groei, maar die ons, mensheid, in staat stelt om brede welvaart te scheppen door middel van betekenisvol ondernemerschap.  

De centrale vraag die richting geeft aan al ons onderzoek is deze: Hoe ziet marketing eruit in een economie waarin brede welvaart centraal staat? We willen deze op dit moment voor velen ondenkbare marketing verbeelden en zo voorstelbaar maken. Er is wel een alternatief. Concrete onderzoeksprojecten die hieraan bijdragen zijn: het tegengaan van greenwashing, het ontwikkelen van alternatieven voor geplande overbodigheid (planned obsolescence), het gebruik van inzichten uit de natuur om marketing betekenisvoller te maken en het ontwikkelen van collectieve innovatie als effectievere manier dan het commerciële marktmodel om de introductie en acceptatie van nieuwe biobased producten en diensten te versnellen.