Centraal in het onderzoek van het lectoraat Impactvolle Waardeketens staan de processen en systemen in de zorg, industrie en dienstverlening van de 21e eeuw. Zo draagt het lectoraat bij aan een transitie naar productieve, waardegedreven organisaties.

De 21e eeuw vraagt om andere manieren van denken en werken. Om aan de eindigheid van grondstoffen te ontkomen, moeten ketens transformeren van lineaire in circulaire. Om productief te zijn en concurrerend, moeten organisaties hun processen verder stroomlijnen. Om het welzijn van mensen in organisaties te verhogen, dienen ze uitdagend en zinvol werk te hebben. Om in een onzekere transitietijd te overleven, moeten organisaties leren omgaan met onzekere omstandigheden en daar hun weg in leren vinden. Dat vraagt wendbaarheid, kunnen omgaan met tegenstellingen en lerend vermogen. Wij denken dat dat kan met bestaande middelen, maar vanuit nieuwe denkrichtingen inhoud gegeven. Middelen zoals Lean Management, Six Sigma, Design Thinking en actieleren, waar nodig met ondersteuning van digitale middelen. Nieuwe denkrichtingen zoals het creëren van waarde voor alle stakeholders: nu en in de toekomst, hier en in de rest van de wereld. Geen financiële waarde, maar reële waarde. Geen focus op winstmaximalisatie, maar op waardemaximalisatie.

Daarbij dagen we organisaties uit om niet af te wachten tot het niet anders kan of de wetgever eisen stelt, maar pro-actief aan de gang te gaan vanuit een duurzame ‘true north’ stapjes zetten naar een organisatie van brede welvaart. Zo werken we samen met de minor Continu Verbeteren van Avans Hogeschool waar studenten in de praktijk leren om problemen daadwerkelijk op te lossen. Ook werken we al enkele jaren samen met Amphia ziekenhuis waar we gezamenlijk de werkdruk aanpakken met behulp van De Zorgvereenvoudigers. In samenwerking met de bedrijfskunde-opleiding in Breda houden we met SustainABLE mkb-organisaties een duurzame spiegel voor en helpen we om tot een aanpak te komen. En we werken met Midpoint om de ‘brede productiviteit’ van MKB-organisaties te beheersen.

In het lectoraat onderscheiden we vier programmalijnen:

  • Digitalisering voor Impactvolle Waardeketens
  • Transitie naar Impactvolle Waarde Ketens
  • Impactvolle zorg en welzijn
  • Creëren van impact

Associate lectoraat

Aan de eerste programmalijn is het associate lectoraat ‘Digitalisering voor Impactvolle Waardeketens’ van associate lector Alinda Kokkinou verbonden. Het onderzoeksprogramma van het associate lectoraat richt zich specifiek op hoe organisaties digitalisering en het gebruik van data analytics kunnen inzetten om wendbaarder te worden door het verbeteren van de kwaliteit van hun besturing en besluitvorming.