Het hart van het Centre of Expertise wordt gevormd door onze lectoraten. Lectoraten zijn onderzoeksgroepen aan hogescholen. In een zogeheten kenniskring doen onderzoekers, docenten-onderzoekers, associate lectoren, studenten en werkveld praktijkgericht onderzoek. Een lectoraat staat onder leiding van een lector, een gepromoveerde onderzoeker die specialist is op een bepaald onderwerp of vakgebied. Lectoraten werken samen met de opleidingen van een hogeschool, met andere lectoraten en met partners uit de praktijk. Met het praktijkgerichte onderzoek ontwikkelen we vanuit de lectoraten samen met het werkveld nieuwe en relevante kennis. Daarmee helpen we de praktijk én verrijken we ons onderwijs. En leveren we een bijdrage aan het verbreden van kennis over brede welvaart en nieuw ondernemerschap.

Het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap heeft de volgende lectoraten: