Dit lectoraat is nog in oprichting. Vanuit dit lectoraat zal onderzoek worden gedaan naar de rol van ondernemers en ondernemerschap in de transitie naar brede welvaart.

Onderwerpen in dit lectoraat zijn onder meer nieuwe vormen van ondernemen, impactvol ondernemen en andere vormen van samenwerken.