De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gaat een behoorlijke verandering betekenen in het werk van veel financiële afdelingen. Om hen te helpen zich daarop voor te bereiden, ontwikkelden onze onderzoekers op basis van praktijkgericht onderzoek een workshop voor financieel professionals.

Publicatiedatum
03 november 2023

Klassieke economische groei begint meer en meer plaats te maken voor andere waarden. Zoals welzijn van medewerkers en de impact op natuur en maatschappij. Dit is een cruciale ontwikkeling, want om de grote uitdagingen waar we als maatschappij voor staan het hoofd te kunnen bieden, moeten we anders gaan denken over onze economie. Deze gedachte ligt ook ten grondslag aan aangekondigde nieuwe Europese wetgeving, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Als onderdeel van de Green Deal heeft deze nieuwe wetgeving tot doel om verduurzaming van bedrijfsmodellen in Europa te stimuleren.  

Grote verandering voor financiële experts
De CSRD wordt per 1 januari 2024 van kracht voor bedrijven die nu onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vallen. Vanaf 2025 komen daar de grote bedrijven die nu nog buiten de NFRD vallen bij. En vanaf 2026 ook de beursgenoteerde mkb-bedrijven. Toekomstige én huidige financiële experts spelen een belangrijke rol in de uitvoering van de CSRD en het anders denken over de economie. De CSRD gaat een behoorlijke verandering betekenen in het werk van veel financiële afdelingen. Om hen te helpen zich daarop voor te bereiden, ontwikkelden onze onderzoekers op basis van praktijkgericht onderzoek een workshop voor financieel professionals. Voor het Amphia ziekenhuis in Breda gelden de verplichtingen van de CSRD (nog) niet, maar de organisatie draagt de principes van de CSRD een warm hart toe en wil daarom nu al aan de slag gaan met duurzaamheidsrapportering. Daarvoor volgden financieel experts van het Amphia de workshop van onze collega’s van het lectoraat Duurzame Finance & Accounting. Bekijk het filmpje voor een indruk van de workshop.