De medewerkers van ContourdeTwern houden zich bezig met de meest uiteenlopende onderwerpen. Van buurtbemiddeling en vrijwilligersondersteuning tot jongerenwerk en formulierenhulp. In 14 gemeenten in Brabant en Zuid-Holland staan zij letterlijk midden in de samenleving. Dat motiveerde ContourdeTwern om samen met de onderzoekers van BWNO aan de slag te gaan met verduurzaming in de gemeentes waar ze actief zijn.

Publicatiedatum
12 maart 2024

“Twee jaar geleden zijn we dit traject met elkaar gestart,” vertelt Eric Coorens, senior onderzoeker bij het lectoraat Ondenkbare Marketing. “Het begon met de introductie van de Betekenisbox, een methode waarmee bedrijven maar ook niet-commerciële organisaties kunnen bepalen waar ze staan in hun duurzame strategie en daarvoor draagvlak kunnen bouwen bij hun medewerkers. We leerden de medewerkers van ContourdeTwern hoe zij de Betekenisbox kunnen toepassen in hun dienstverlening en samenwerkingen met bijvoorbeeld bedrijven, scholen en andere organisaties.”

Aardgasvrije wijken realiseren
Die ervaring smaakte naar meer, vonden ze bij ContourdeTwern. Eind vorig jaar is Eric daarom met hen verder in de duurzaamheid gedoken. “Eerst bekeken we welke ontwikkelingen er spelen in de regio op het gebied van verduurzaming, en hoe ContourdeTwern daar een rol in kan spelen.” Aardgasvrij maken van wijken, bijvoorbeeld. Eric: “Een werkgroep vanuit de gemeente is daar volop mee bezig, en ContourdeTwern denkt mee vanuit de bewoners.” Samen met ContourdeTwern maakte Eric daarna een plan van aanpak om dergelijke vraagstukken breed te beschouwen: sociaal, ecologisch en economisch. “We zetten op een rij welke belangen er spelen, wie er allemaal een rol heeft in het proces van verduurzaming in en rond Tilburg. Welke stappen moeten door wie gezet worden om dat voor elkaar te krijgen?”

Ook in de maakindustrie
Om al deze factoren in kaart te brengen, gebruikt Eric een methodiek die hij ontwikkelt in het kader van zijn promotietraject. Belangrijk voor hem is daarbij de brede toepasbaarheid van het instrument. Eric: “ContourdeTwern gebruikt de methode in het sociaal-maatschappelijke domein. Maar ook in de maak-industrie hebben we er echt verschil mee kunnen maken. In bedrijfsprocessen kom je in feite dezelfde soort kwesties tegen.” Door ze met zijn methodiek in kleinere deelvragen uiteen te rafelen, maakt Eric een groot vraagstuk behapbaar. “En dan blijken die stappen naar verduurzaming ineens veel minder groot. Prachtig toch?”