Klimaatverandering heeft een grote impact op ons dagelijks leven. Maatschappelijk gezien is het van belang dat innovatieve, duurzame materialen op grote(re) schaal in gebruik worden genomen om zo de transitie naar een duurzame wereld te helpen realiseren. De creatieve industrieën kunnen en willen een belangrijke rol spelen bij deze biobased materialentransitie. Dat is voor veel ontwerpers dan ook de belangrijkste reden om zich te richten op het (door)ontwikkelen van biobased materialen. Aan goede ideeën ontbreekt het niet. Innovatieve biobased productontwerpen winnen regelmatig prijzen. Maar de noodzakelijke stap naar brede maatschappelijke impact vindt amper plaats. Dat is voor de ontwerpers frustrerend en voor de samenleving nadelig. Daarom heeft het onderzoeksproject ‘Van Award naar Impact’ gezocht naar effectievere manieren voor de creatieve industrie om met hun biobased innovaties de impact te bewerkstelligen die ze nastreven: het versnellen van de biobased transitie en het verbeteren van onze leefwereld.  Alle bevindingen zijn nu samengebracht in het eindrapport.

Publicatiedatum
29 november 2023
Onderzoeksgebied

Biobased ontwerpers, beleidsmakers en belanghebbenden hebben onderzocht hoe onconventionele economische modellen de (milieu)impact van biobased oplossingen kunnen versterken. De reden hiervoor is dat het conventionele marktmodel, waarbij maatschappelijke impact gerealiseerd wordt door een biobased innovatie door te ontwikkelen tot een commercieel verkoopbaar product, in de praktijk problematisch blijkt. Het lukt vaak niet waardoor potentieel wereldverbeterende innovaties op de plank blijven liggen.

Maatschappelijke missie

Het eindrapport, geschreven door Sebastian Olma van Centre of Applied Research for Art, Design and Technology, Douwe-Frits Broens van Centre of Expertise MNEXT en onze BWNO-onderzoekers Kaj Morel en Estelle Nieuwenkamp, is nu beschikbaar en specifiek interessant voor iedereen die direct en indirect betrokken is bij de ontwikkeling van biobased materialen. Het onderzoek maakt duidelijk welke knelpunten ervaren worden bij de commerciële impactroute en laat tegelijkertijd zien dat het voor alle betrokkenen desondanks lastig is om ervan los te komen. Een mogelijke kansrijke impactroute is missie-gedreven innovatie waarbij betrokkenen hun individuele belangen ondergeschikt maken aan de maatschappelijke missie van de biobased materialentransitie en een collectief vormen waarin regels, rollen en verantwoordelijkheden opnieuw bekeken worden. In het vervolgonderzoek met de titel ‘Collectieve Innovatie voor de Biobased Transitie’ werken we deze impactroute verder uit samen met vertegenwoordigers uit de creatieve industrie en andere belanghebbenden, zodat de creatieve industrie de rol die ze wil pakken ook daadwerkelijk kan pakken.

Samenwerking

Het onderzoeksproject ‘Van Award naar Impact’ werd financieel gesteund door CLICK.NL en bracht een multidisciplinair team van onderzoekers van Avans Hogeschool samen, evenals de partners Biobased Creations BV in Amsterdam en de Dutch Design Foundation in Eindhoven. Heb je interesse om deel te nemen aan het vervolgonderzoek? Neem dan contact met ons op.


Eindrapport VANI 13-10-2023