In de hoopvolle documentaire ‘Mag ik jou iets vragen?’ worden 14 hogescholen bezocht die ieder op hun eigen manier een antwoord zoeken op de vraag ‘Hoe zorgen we ervoor dat studenten zijn voorbereid op een wereld die steeds meer prangende vragen stelt?’.

Publicatiedatum
10 november 2023
Onderzoeksgebied

Wat als we de crises als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, toenemende sociale ongelijkheid en vluchtelingenstromen niet meer als problemen buiten onszelf zien, maar als een vraag van de wereld aan ons? Wat zou dat voor het economisch onderwijs betekenen? Per jaar ronden meer dan dertigduizend HBO-studenten een economische opleiding af. Hoe zorgen we dat deze studenten zijn voorbereid op een wereld die steeds meer prangende vragen stelt?

In de hoopvolle documentaire ‘Mag ik jou iets vragen?’ worden 14 hogescholen bezocht die ieder op hun eigen manier een antwoord zoeken op die vraag. Studenten, docenten en onderzoekers deelden hun gedachten hierover. Zo ook onze lector Ondenkbare Marketing, Kaj Morel, die al in de teaser te zien is. Als rode draad in de documentaire neemt Kees Klomp, lector Betekeniseconomie bij Hogeschool Rotterdam, de kijker mee naar Gert Biesta die alles in pedagogisch perspectief plaatst. Dit levert een bijzonder gesprek op over het belang van het aangaan van de realiteit en zo volwassen keuzes leren maken, tegenover de infantiele keuzes waartoe we constant verleid worden in onze samenleving. Hoe helpen we elkaar zonder te moraliseren? Hoe openen we de schooldeuren voor de wereld?

De documentaire gaat in première op 24 november, tijdens de Week van het Economieonderwijs. Na afloop van de première kunnen onderwijsprofessionals economie aansluiten bij het feestelijke slotevent van de Week van het Economieonderwijs.

  • Wanneer:  vr 24 november 2023, 13:00 — 15:30
  • Waar:  Hogeschool Utrecht, Padualaan 101
  • Voor wie: Onderwijsprofessionals economie. 

Meld je aan!