Het staat prominent in hun doelstellingen: als regioversneller zet Midpoint Brabant zich in voor verduurzaming en brede welvaart in Midden-Brabant. Onderzoekers van Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap helpen Midpoint om dat doel te realiseren. Maar ook docenten en studenten van Avans brengen hun inzet en ideeën in. Bijvoorbeeld bij Gate2 in Rijen, een innovatiehub van Midpoint Brabant, waar Avans een HELIo heeft ingericht.

Publicatiedatum
12 maart 2024

HELIo staat voor ‘Hybride Externe Leer- en Innovatieomgevingen’, een fysieke locatie buiten de muren de hogeschool waar studenten, docenten, onderzoekers en partners uit bedrijfsleven, samenleving en overheid bij elkaar komen. Dwars door allerlei disciplines heen wordt in zo’n HELIo geleerd, gemaakt, onderzocht, ontwikkeld, ontworpen, geïnnoveerd en getest. Zo’n ‘living lab’ bleek een perfecte match met Gate2, dat in 2011 op initiatief van Midpoint Brabant werd opgericht door de gemeenten Gilze en Rijen en Tilburg.

Regeneratief schoenen fabriceren
Bij Gate2 onderzoeken CoE BWNO en studenten van de Avans Academie voor Business en Entrepreneurship samen met bedrijven hoe ze in de regio de opgave op het gebied van verduurzaming en regeneratie kunnen versnellen. De focus ligt daarbij op de circulariteit van bedrijfsprocessen: wat is er nodig om het waardeketen circulair te maken? Neem bijvoorbeeld het produceren van schoenen. Samen met een schoenproducent gaan BWNO-onderzoekers en studenten zich buigen over de vraag hoe de grondstoffen en bewerkingen die nodig zijn om de schoenen te maken, een gesloten kringloop kunnen vormen. Zodat alle grondstoffen die in de schoen worden gebruikt, in de toekomst in diezelfde waardeketen weer opnieuw gebruikt worden voor het maken van schoenen.

Waardevolle kennis en ervaring
Via de HELIo in Gate2 helpt CoE BWNO bedrijven in de regio om hun bedrijfsprocessen regeneratief te maken. Tegelijkertijd krijgen studenten er de kans om in het kader van hun bachelor of master praktijkgericht onderzoek te doen. Naast waardevolle werkervaring doen ze op deze manier ook onderzoekservaring op. Daar plukken niet alleen de studenten de vruchten van als ze na hun afstuderen de arbeidsmarkt op gaan. Ook bedrijven profiteren van die extra kennis en ervaring die hun kersverse medewerkers meebrengen.