Op dinsdag 28 mei 2024 vond het SPRONG Kennisfestival plaats met als thema ‘Circulair leven en werken in Brabant’. Deze dag stond in het teken van uitwisseling van kennis en inspiratie opdoen. Onderzoekers van Avans en Fontys organiseerden interactieve workshops en twee keynote-sprekers deelden hun visie en ervaring van duurzaam ondernemerschap.

De Circulaire Sprong is een gezamenlijk initiatief van Fontys Hogescholen en Hogeschool Avans. Dit onderzoek wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan SIA.

Publicatiedatum
04 juni 2024

Lector Duurzame Finance & Accounting Marleen Janssen Groesbeek verwelkomde de bezoekers en introduceerde de eerste keynote van Geert Doorlag, onderzoeker bij Auping. Koninklijke Auping introduceert premium matrassen die circulair zijn. Het bedrijf uit Deventer streeft naar een 100% circulair productaanbod in uiterlijk 2030 en zet hiermee een belangrijke stap in de transitie naar een volledig circulair matrassenassortiment. In de keynote vertelde Geert over de transitie van Auping naar een volledig circulair bedrijf. Door het uitbannen van afval, het opzetten van bedrijfsmodellen voor retourlogistiek en het ontwikkelen van een infrastructuur voor hergebruik en recycling brengen ze circulariteit in praktijk en werken ze aan een oplossing voor het afvalprobleem.

Bezoekers die meer wilden weten over hoe ze bij Auping matrassen uit elkaar halen voor hergebruik konden na de keynote meteen aansluiten bij de workshop die Geert Doorlag gaf. Verder konden bezoekers ook aansluiten bij andere workshops die door de onderzoekers van Fontys en Avans werden gegeven.

De inspirerende plaats De Kleine Aarde is een bijzondere plek waar samen leren centraal staat. Een prachtige locatie waar uiteraard ook workshops buiten zijn gegeven, zoals de workshop van Lidwien Jacobs, over het verkennen van het voedselsysteem en hoe nieuwe verhoudingen in de voedselketen boeren en tuinders kansen geven om hun natuurgedreven ambities te ontplooien.

Tussendoor werden er rondleidingen gegeven van Plaats de Kleine Aarde.

 

Studenten die werkzaam zijn bij een van de Living Labs lieten hun werk zien tijdens de studentpresentaties.

Aan het einde van de dag gaf econoom Paul Schenderling zijn keynote. Hij vertelde over het belang van het vinden van een nieuw evenwicht tussen sociale, ecologische, culturele en economische waardecreatie. Kortom, een gelukkiger Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft. In zijn key-note vertaalde hij deze nieuwe visie voor Nederland naar concrete denkrichtingen voor de praktijk.

”Focus op kwaliteit. Als ondernemer wil je een netto positieve bijdrage leveren.” – Paul Schenderling