Marieke Versteijlen, docent-onderzoeker bij het lectoraat Duurzame Finance & Accounting van ons Centre of Expertise is gepromoveerd bij Wageningen University.

Publicatiedatum
14 november 2023

Recent is Marieke Versteijlen, docent-onderzoeker bij het lectoraat Duurzame Finance & Accounting van ons Centre of Expertise gepromoveerd bij Wageningen University.

Het lectoraat Duurzame Finance & Accounting draagt met onderzoek bij aan kennis en manieren voor het zichtbaar maken van onzichtbare waarden, zodat organisaties via meervoudige waardecreatie bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige transitie. Ook Avans heeft nog een weg te gaan naar een CO2-neutrale organisatie van het onderwijs. Vooral studenten die op en neer reizen naar de onderwijsorganisatie leveren een grote bijdrage aan de CO2-voetafdruk van een hoger onderwijsorganisatie. Marieke heeft in haar onderzoek gekeken in hoeverre een duurzaam blended onderwijs ontwerp ingezet kan worden om deze studentenreizen te verminderen. Het reisgedrag van studenten is onderzocht en er zijn pedagogische principes en aanbevelingen ontwikkeld om niet alleen de kwaliteit, maar ook de ontwikkeling van duurzaamheidscompetenties te bevorderen. Het ontwerp werd toegepast en geëvalueerd in een minor van de Academie voor Management Bestuur en Finance. De voornaamste aanbeveling uit dit onderzoek is: organiseer fysiek onderwijs op een beperkt aantal dagen per week en gebruik de ontwerpprincipes om een goede balans te creëren tussen online en fysiek onderwijs.