Binnenkort wordt er door InTechOpen een boek gepubliceerd met als voorlopige werktitel “Reducing Carbon Footprint in Different Sectors for Sustainability” door Prof. Taha Selim Ustun. In dit boek wordt een hoofdstuk gepubliceerd ( en nu al online beschikbaar) geschreven door BWNO onderzoekers, Marieke Versteijlen en Marleen Janssen Groesbeek met de titel “Perspective Chapter: Educational Technology under Scrutiny in Higher Education – A Framework for Balancing Environmental, Economic and Social Aspects in a Blended Design”

Publicatiedatum
10 juni 2024

In de nasleep van de COVID-19 pandemie is het landschap van het hoger onderwijs onherroepelijk veranderd. Een van de meest ingrijpende veranderingen is de snelle integratie van onderwijstechnologie (EdTech) in academische instellingen wereldwijd. Terwijl we ons door dit nieuwe tijdperk bewegen, is het essentieel om te begrijpen hoe EdTech de overgang naar duurzaamheid in hoger onderwijs kan beïnvloeden vanuit economisch, ecologisch en sociaal perspectief. Het geschreven hoofdstuk benadrukt het transformatieve potentieel van EdTech, maar waarschuwt ook voor de valkuilen. Economisch gezien waarschuwt de studie voor de ondoorzichtige praktijken van commerciële EdTech-bedrijven, die vaak afhankelijk zijn van het exploiteren van gebruikersgegevens. Dit gebrek aan transparantie roept aanzienlijke zorgen op over privacy en intellectueel eigendom. Om de economische voordelen op een verantwoorde manier te benutten, moeten instellingen voor hoger onderwijs pleiten voor meer transparante en ethische bedrijfsmodellen.

Ecologisch gezien biedt EdTech een veelbelovende weg om de ecologische voetafdruk van HO-instellingen te verkleinen. Door virtueel leren en deelname op afstand aan internationale conferenties mogelijk te maken, kan EdTech het woon-werkverkeer en vliegen aanzienlijk verminderen, wat belangrijke bijdragen zijn aan vermindering van CO2 uitstoot. Echter, de milieuwinst moet worden afgewogen tegen het energieverbruik en e-waste die digitale apparaten en datacenters genereren. Duurzame praktijken in het levenscyclusbeheer van EdTech-hardware zijn cruciaal om deze problemen te beperken.

Op sociaal vlak biedt EdTech de sleutel tot het ontwikkelen van cruciale duurzaamheidscapaciteiten bij studenten. Doordacht ontworpen EdTech-oplossingen, gebaseerd op degelijke pedagogische principes, kunnen duurzaamheidsgericht blended learning bevorderen. Deze aanpak verbetert niet alleen de leerresultaten, maar bereidt studenten ook voor om toekomstige duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken.

De studie pleit voor een evenwichtig en ethisch gebruik van EdTech in het hoger onderwijs. Door een zogenaamde ‘whole institution approach’ voor duurzaamheid te hanteren, kan HO ervoor zorgen dat de integratie van technologie in lijn is met menselijke waarden en ethische overwegingen. Het ontwikkelde holistische raamwerk kan instellingen begeleiden bij het benutten van EdTech om een duurzamer en rechtvaardiger onderwijsomgeving te bevorderen.

Naarmate het hoger onderwijs zich blijft ontwikkelen in de post-pandemische wereld, zal het verantwoord en strategisch gebruik van EdTech van cruciaal belang zijn om duurzaamheidsdoelen te bereiken. Het is een oproep aan docenten, bestuurders en beleidsmakers om innovatieve en ethische praktijken te omarmen die de toekomst van leren en de planeet vorm zullen geven.

Door deze inzichten en aanbevelingen te omarmen, kan het hoger onderwijs zich niet alleen aanpassen aan de veranderende tijden, maar ook de weg leiden naar een duurzamere toekomst.

Lees het hoofdstuk hier