Op donderdag 28 maart 2024 wordt het SUSTAIN-onderzoek afgerond met een openbaar slotsymposium. In een gevarieerd programma wordt teruggeblikt op het onderzoek, worden de belangrijkste inzichten besproken en wordt vooruit geblikt: hoe maken we blijvend ruimte voor de kunsten en wie heeft daarin welke rol te spelen?

Publicatiedatum
07 februari 2024
Onderzoeksgebied

Welke rol kan kunst spelen in het realiseren van systeemverandering? In het verbeelden en vormgeven van een volhoudbare economie? In het blootleggen van weeffouten en het vertellen van alternatieve verhalen? Kan kunst met experimenten voorgaan in een rechtvaardige en inclusieve samenleving? Weet ze technologische innovaties een nieuwe kant op te sturen?

De verwachtingen van wat kunst kan betekenen in andere sferen dan de kunstwereld zelf zijn soms hooggespannen. Bijvoorbeeld wanneer we claimen dat kunst de motor van innovatie en reflectie kan zijn.

Maar de ervaring leert: kunst is geen panacee. Niet iedereen ziet of erkent de meerwaarde van kunst bij transitievraagstukken. En wanneer kunst wel aan tafel komt, weten we de ontregeling niet altijd werkzaam te maken.

In het SUSTAIN-onderzoek hebben we de afgelopen jaren gekeken naar de rol van Spacemakers: organisaties die ruimte maken voor kunst op plekken waar die ruimte niet vanzelfsprekend is.

Spacemakers zien de potentie van kunst maar weten ook dat de realisatie van dat potentieel werk vraagt. Hun werk.

In het kader van SUSTAIN hebben onderzoekers Jacco van Uden, Kim Caarls (De Haagse Hogeschool) Godelieve Spaas, Marga Rotteveel en Olga Mink (Avans Hogeschool) onderzocht hoe Spacemaking-praktijken door de verschillende organisaties worden vormgegeven:

 

  • Waarom doen Spacemakers wat ze doen?
  • Wat zien zij als de belofte van kunst buiten de kunsten?
  • Hoe gaan zij concreet te werk in het maken van ruimte voor kunst?
  • Hoe gaan Spacemakers om met de spanningen die ontstaan als kunst zich in niet-kunstzaken gaat mengen en andersom?
  • Hoe gaan Spacemakers om met de ingewikkelde vraag naar meerwaarde of impact van kunst én van zichzelf als ruimtemakers?

 

SUSTAIN: een onderzoek naar en met: In4Art, Art Partner, V2_, Circus Andersom, Waag en Future of Work.

Op donderdag 28 maart 2024 ronden we het SUSTAIN-onderzoek af met een openbaar slotsymposium. In een gevarieerd programma blikken we terug op het onderzoek, bespreken we de belangrijkste inzichten en kijken we vooruit: hoe maken we blijvend ruimte voor de kunsten en wie heeft daarin welke rol te spelen?

Wees welkom en meld je aan!

 

WAT:                     Slotsymposium SUSTAIN (kosteloos)

WANNEER:       Donderdag 28 maart 2024, 13-17 uur + borrel

WAAR:                  Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK), Prinsessegracht 4, Den Haag – loopafstand Den Haag CS

WIE:                      Het Slotsymposium staat open voor iedereen met een professionele interesse in de vraag naar ruimte voor de kunsten buiten de kunsten: Spacemakers, kunstenaars, studenten, bedrijven, onderzoekers, beleidsmakers en (culturele) instellingen.

AANMELDEN: