Het onderzoeksproject Smart Light Concepts bestaat uit 12 deelnemende partijen die vertegenwoordigd worden door 7 officiële partners: Avans Hogeschool en de Universiteit van Porstmouth, de steden Amiens, Brugge en Etten-Leur, het graafschap Suffolk, de intercommunale WVI en netbeheerder Fluvius. De stad Roeselare is vertegenwoordigd door de Provincie West-Vlaanderen. De stad Veurne doet mee met een pilot en wordt vertegenwoordigd door WVI. De stad Mechelen participeert ook met een pilot en wordt vertegenwoordigd door netbeheerder Fluvius. Daarnaast ondersteunt Fluvius de pilot van de stad Brugge.Hieronder worden de partners kort toegelicht.