BWNO docent-onderzoeker Elena Lomeli Aguirre heeft een model ontwikkeld voor de mindset van brede welvaart, waar verandering begint met de mindset van het individu en zich uitbreidt naar het collectief.

Projectleider
Elena Lomeli Aguirre
Looptijd
Ongoing

Elena heeft aan de hand van dit model diverse workshops gegeven bij Kuijpers, producent van technische installaties voor gebouwen en industrie. In de workshop werd gekeken naar waarden, bewustzijn en de context van het individu als ook naar de transitie van duurzaamheid naar circulariteit en regeneratie. Op individueel en organisatieniveau.

Kuijpers is een aanjager in de verduurzaming en energietransitie. In co-creatie met Elena heeft het bedrijf onderzocht hoe ze het model voor de mindset van brede welvaart kunnen verrijken door het luisteren naar de medewerkers. Deze technologische verduurzamer ontwerpt, bouwt, onderhoudt en exploiteert technische installaties in gebouwen en industrie en wil omgevingen gezonder, groener en slimmer maken.  En stelt zich de vraag hoe ze zich met hun kennis van techniek bij maatschappelijke ontwikkelingen van betekenis kunnen zijn. Samen zijn zij een bottom-up aanpak aan het ontdekken om te veranderen, gebaseerd op de waarden van de medewerkers. Hier kon Elena hen verder bij begeleiden door hen bewuster te maken van een mindset voor een regeneratieve en duurzame cultuur in hun bedrijf.

Bij BWNO doen we zo aan praktijkgericht onderzoek samen met ondernemers en werken we aan een duurzame toekomst voor iedereen. Deze kan ontstaan door met elkaar te experimenteren, te leren én te ontwikkelen. Door huidige uitgangspunten te heroverwegen, radicale alternatieven serieus te nemen en door te spelen met nieuwe regels en uitgangspunten.