In dit project onderzoekt het lectoraat New Marketing in hoeverre en in welke vorm betekenisvolle marketing ingezet kan worden in de retail. Het doel is om te komen tot nieuwe tools die de ‘bewuste marketeer’ helpen om het begrip van meervoudige waardecreatie verder te operationaliseren.

Projectleider
Kaj Morel
Looptijd
februari 2022 t/m februari 2024
Onderzoeksteam

Betekenisvolle marketing hanteert wezenlijk andere uitgangspunten over onze economie en de rol van bedrijven en mensen daarbinnen, doordat betekenisvolle marketing zich richt op het belang van alle stakeholders door meervoudige waarde te scheppen. Bij meervoudige waardecreatie wordt er naast financiële waarde ook sociale en ecologische waarde gecreëerd.

Hoe gaan retailers om met de ontwikkeling naar de betekeniseconomie?

Doel van het onderzoek was een eerste verkenning van hoe retailformules in een veranderende economisch-maatschappelijke context omgaan met het creëren van meervoudige waarde. Het onderzoek heeft plaatsgevonden van september 2019 tot maart 2020. Het onderzoek is gestart met een literatuurstudie naar de betekeniseconomie en case studies van retailers ten aanzien van duurzaam ondernemen. Dit ter voorbereiding op diepte-interviews die daarna met drie retailers zijn gedaan.

Online magazine

Lees in dit online magazine meer over betekenisvolle marketing meer over deze veranderende benadering van economie en marketing gevolgen.