Biomimicry in de marketing

Uit het onderzoek van het lectoraat New Marketing komt naar voren dat principes uit de natuur bedrijven en merken kunnen helpen om hun marketingaanpak te verduurzamen.

Looptijd
februari 2022 t/m september 2023
Onderzoeksteam

Het lectoraat New Marketing is in 2021 gestart met een oriënterend onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van biomimicry binnen marketing. Het vakgebied biomimicry gebruikt principes uit de natuur als inspiratiebron voor het ontwerpen van productinnovaties. In de marketingpraktijk worden principes uit de natuur nog niet gebruikt. Kan biomimicry ook kansen bieden voor duurzamere marketing? Dat is de vraag waar het onderzoek Biomimicry in de marketing om draait.

Uit het eerste onderzoek kwam naar voren dat principes uit de natuur bedrijven en merken kunnen helpen om hun marketingaanpak te verduurzamen. Met name op het onderwerp ‘groei’ biedt biomimicry kansrijke aanknopingspunten en inzichten. Groei is een belangrijk thema voor bedrijven en marketeers, waar ze tegelijkertijd steeds vaker mee worstelen: hoe kunnen zij op een groene manier groeien?

Vervolgonderzoek met reclamebureau

Reclamebureau Heldergroen volgt het lopende onderzoek van CoE BWNO met grote belangstelling. Het bureau wil principes uit de natuur graag gaan gebruiken om (potentiële) klanten te helpen om hun marketingaanpak te verduurzamen. Daarom gaat het lectoraat New Marketing in samenwerking met Heldergroen en haar klanten verder onderzoek doen om “een bruikbare methodiek te ontwikkelen om inzichten uit de natuurlijke wereld te benutten voor het versnellen van de transitie naar een groene economie via het vakgebied marketing.” Het lectoraat New Marketing gaat in het kader van dit verdiepend onderzoek op basis van deskresearch, interviews en actieonderzoek aan de slag om hiervoor een methodologie te ontwerpen.