Cursus Lean Green Belt voor medewerkers Avans

Wil je leren hoe je Lean Management toepast in de dagelijkse praktijk? Volg dan onze cursus Lean Green Belt voor docenten en medewerkers en behaal in korte tijd het Lean Green Belt certificaat.  

Projectleider
Ton van Kollenburg
Looptijd
Lopend
Onderzoeksteam

Elk voor- en najaar organiseren we vanuit het lectoraat Impactvolle Waardeketens een open cursus, die bestaat uit vijf opleidingsmiddagen, een middag begeleiding bij het uit te voeren verbeterproject en een assessment, waarin het verbeterproject wordt gepresenteerd. De opleiding wordt verzorgd door een black belt en onderzoeksdocent van de IWK-kenniskring. Het assessment wordt geleid door een onafhankelijke black belt. De bijeenkomsten worden gepland op woensdagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur.

Tijdens de opleidingsmiddagen gaan we zo veel mogelijk aan de slag met het toepassen van de theorie in de praktijk aan de hand van simulatie-oefeningen en andere opdrachten. Dat betekent dat we alleen aandacht besteden aan de theorie, die voor de deelnemers niet duidelijk is. Dus voor elke bijeenkomst wordt aan de deelnemers gevraagd een aantal hoofdstukken uit het boek ‘Lean Green Belt’ te bestuderen en de oefeningen te maken. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. klassieke Lean onderwerpen, zoals: Lean principes, Lean processen, A3-denken, Toyota Kata, DMAIC, Value Stream Mapping, oorzaakanalyse en Visual management. Uniek aan deze cursus is, dat we ook stilstaan bij enkele moderne trends in hun relatie met Lean management, te weten: duurzaamheid en digitalisering.

Naast het leren van de theorie is de vaardigheid om deze toe te passen erg belangrijk bij Lean Management, daarom wordt van elke deelnemer verwacht om (alleen of in een kleine groep) een verbeterproject uit te voeren. In totaal zal de totale tijdsbesteding ongeveer 100 uur bedragen.

Er zijn kosten aan verbonden en voor deelname heb je toestemming nodig van jouw academie.

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar info.bwno@avans.nl.