De Circulaire SPRONG

De Circulaire Sprong is een onderzoeksproject van het Fontys Centre of Expertise for Sustainable & Circular Transition (CoE-SCT) en Avans’ Centre of Expertise Brede Welvaart & Nieuw Ondernemerschap (BWNO), waarin zij samen werken aan een circulaire economie in de Brabantse regio

 

 

Projectleider
Karen Janssen
Onderzoeksthema
Looptijd
oktober 2021 t/m januari 2026

Nederland staat voor een grote maatschappelijke opgave: een regeneratieve circulaire economie met 100% herbruikbare producten in 2050. Om dit doel te bereiken, moeten veel producten en processen anders worden vormgegeven. De Circulaire Sprong is een onderzoeksproject van het Fontys Centre of Expertise for Sustainable & Circular Transition (CoE-SCT) en Avans’ Centre of Expertise Brede Welvaart & Nieuw Ondernemerschap (BWNO), waarin we samen werken aan een circulaire economie in de Brabantse regio. We combineren kennis en kunde op het gebied van technologie, gedrag en economie, om zo de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Dat doen de hogescholen niet alleen, maar samen met de partners Brainport Smart District/Brainport Development en Midpoint Brabant. Samen zetten we Living Labs op, fysieke locaties waar praktijk, onderzoek en onderwijs bij elkaar komen. Bij de start van het project waren de Living Labs van Fontys Bouw & Infra in Helmond en Textielketens in Tilburg al actief. Avans heeft daar de projecten Circular Cotton Cascade, Urban Living Lab Breda, Plaats de Kleine Aarde en Circulaire Accounting in de Bouw aan toegevoegd.

Living labs

In de living labs worden circulaire innovaties en werkwijzen ontwikkeld en met andere regio’s vergeleken. Studenten, docenten en onderzoekers gaan samen met het bedrijfsleven hun circulaire vraagstukken onderzoeken. Alle onderzoeken steunen op een ingericht kwaliteitssysteem. De impact van circulaire innovaties, inclusief methoden en nieuw circulair beleid, worden gestructureerd voor iedereen inzichtelijk gemaakt.

SPRONG subsidie

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door heRegieorgaan SIA. Met het SPRONG-programma stimuleert het Regieorgaan SIA de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot een krachtige SPRONG-groep.

Kijk voor informatie over dit project op De Circulaire Sprong – Samenwerken aan een circulaire economie in de Brabantse regio