Projectleider
Looptijd
maart 2022 t/m juni 2023
Onderzoeksteam
De algemene opvatting in onze maatschappij is dat groei van de economie wenselijk is. Echter, zoals de economie en groei nu zijn ingericht is dit destructief. In de eerste plaats voor de planeet, maar ook sociaal. Marketing is onderdeel van het huidige economisch systeem en op die manier onderdeel van het probleem. Het lectoraat Ondenkbare Marketing ontwikkelt daarom met haar onderzoek een hernieuwde marketingpraktijk die niet langer onderdeel van het probleem is maar van de oplossing. In een  eerder onderzoek (Ecosystem Mapping) hebben we vastgesteld dat biomimicry ons kan helpen om de marketingpraktijk betekenisvoller te maken. In het vakgebied biomimicry wordt gekeken naar bewezen principes, strategieën en technieken uit de natuur om uitdagingen in onze ontworpen wereld op te lossen.

Van destructieve naar  constructieve groei

In dit vervolgonderzoek stonden we voor de vraag of het mogelijk is een methode te ontwikkelen om organisaties met positieve impact sneller te laten groeien, met inspiratie van groeistrategieën uit de natuur. Om hen te helpen met Goede Groei. Goede Groei staat, in tegenstelling tot Groene Groei, niet voor groei van het bruto binnenlands product (bbp), maar voor groei van de positieve impact van bedrijven die wel binnen de grenzen van de aarde en inwoners willen blijven. Deze (kleine) groene merken krijgen niet genoeg aandacht om de positieve maatschappelijke verandering tot stand te brengen. Zij moeten opboksen en ingroeien tegen een gevestigde orde die beschikt over veel meer traditionele marketingkracht. Voor elk startend klein bedrijf, regulier of groen, is tot wasdom komen al een grote uitdaging. Kleine groene merken kampen nog eens met extra uitdagingen om uit te groeien tot een groot merk. Dat zag ook reclamebureau Heldergroen. Zij geven communicatieadvies en ontwikkelen campagnes waarmee groene merken groter worden, en grote merken groener. Zij waren benieuwd of het mogelijk is om op basis van inzichten uit de natuur de betekenisvolle marketingkracht van kleine groene merken te versterken.

De toepassing van kennis uit de natuur op de groei van (kleine) groene merken

Het toegankelijk maken van marketingstrategieën en genereren van marketingideeën voor deze groep merken heeft centraal gestaan in het ontwikkelen van de methodiek. Om te komen tot de meest relevante groeistrategieën uit de natuur voor het betreffende kleine bedrijf, is gebruik gemaakt van het Biomimicry Design Process. Door middel van interviews met experts en deskresearch zijn groeistrategieën uit de natuur verzameld. Om de stappen van het Biomimicry Design Process te kunnen doorlopen en de groeivraagstukken van kleine groene merken te kunnen koppelen aan de groeistrategieën uit de natuur, heeft de onderzoeker een workshop ontwikkeld. De activiteiten in deze workshop zijn gebaseerd op de ervaring van de onderzoeker als biomimicry expert met een achtergrond in marketing De ontwikkelde methode is bruikbaar bevonden door de bedrijven die het prototype getest hebben. De inspiratie van relevante groeistrategieën uit de natuur geeft hen nieuwe ideeën en waardevolle perspectieven of structureert bestaande ideeën. Tevens blijken de groeistrategieën uit de natuur marketing- en groeistrategieën tot leven te brengen, zonder dat hiervoor een achtergrond in marketing of kennis van marketingtheorieën nodig is.

 

Goede Groei onderzoeksverslag januari 2024