Impactvol Afstuderen in het hbo

In dit door de NRO gesubsidieerde project ontwerpen we samen met opleidingen, bedrijven, onderzoekers en studenten scenario’s voor afstudeertrajecten waarmee waarde gecreëerd wordt voor alle betrokken partijen.

Looptijd
februari 2022 t/m februari 2024
Onderzoeksteam

In het hoger economisch beroepsonderwijs doen jaarlijks meer dan 30.000 studenten een afstudeerproject ter afsluiting van hun opleiding. Meestal in opdracht van een bedrijf of instelling. Het afstuderen is een belangrijk moment in de vorming van professionals en tegelijkertijd een kans voor onderwijs, onderzoek en praktijk om gezamenlijk complexe praktijkproblemen aan te pakken.

 

Afstudeeronderzoek past vaak niet goed

Echter, bij veel opleidingen in het economische domein is een sterke focus op het doen van een onderzoek tijdens het afstuderen, meestal uitmondend in een onderzoeks- of adviesrapport. Betrokken partijen vinden die vorm vaak niet optimaal. Bedrijven en instellingen wensen regelmatig andere producten en resultaten dan een adviesrapportage. Opleidingen vragen zich steeds vaker af of een afstudeeronderzoek wel een goede toetsing is van de eindkwalificaties van een beroepsopleiding. En studenten ervaren het afstuderen regelmatig als een laatste hobbel die ze moeten nemen om het diploma te halen. Ze zien niet altijd de relatie met de dagelijkse praktijk waarvoor ze zijn opgeleid en lopen in deze fase vaak studievertraging op.

 

Co-design aanpak

We willen samen met opleidingen, bedrijven, onderzoekers en studenten scenario’s ontwerpen voor afstudeertrajecten die waardevol zijn voor alle belanghebbenden. We willen dat doel bereiken met een co-design aanpak. Via het opzetten van een netwerk rondom afstuderen in het economische domein. We onderzoeken wat de huidige vormen van afstuderen zijn en welke knelpunten de diverse belanghebbenden ervaren. Gezamenlijk ontwikkelen we scenario’s voor afstudeertrajecten die impact hebben voor ondernemen, onderzoeken en onderwijzen.

Voor co-design met een heel systeem van belanghebbenden heb je mensen nodig die meedenken over hoe een vertegenwoordiging van het hele systeem eruit ziet. Hoe je de diverse stappen in het proces zo kunt organiseren dat de diverse belanghebbenden zich betrokken voelen bij het onderzoek. En hoe we gezamenlijk de scenario’s op een productieve wijze kunnen ontwikkelen en delen. Daarvoor werken we met een begeleidingsgroep van 10 tot 15 personen die de diverse stakeholders vertegenwoordigen.

Het onderzoek loopt van 1 februari 2019 tot 1 mei 2022. Lees meer over de onderzoeksopzet.