Vanuit het lectoraat Impactvolle Waardeketens bieden we studenten, in samenwerking met de stichting Lean Certification Platform, de mogelijkheid om het Lean Green Belt certificaat te behalen.

Projectleider
Ton van Kollenburg
Onderzoeksthema

Met het Lean Green Belt certificaat toon je aan, dat je in staat bent Lean Management toe te passen in de praktijk. Voor veel toekomstige werkgevers is dat een pluspunt.
Om het certificaat te behalen moet je laten zien dat je de theorie kent en in de praktijk kunt toepassen.

Toetsing van de theorie gebeurt via 30 meerkeuzevragen, ontleend aan het boek Lean Green Belt (ISBN 978-90-829467-0-3), waarvan je tenminste 21 vragen goed moet hebben beantwoord. Voorbeeldvragen staan in het boek aan het einde van elk hoofdstuk. De theorie is voor iedere deelnemer verplicht.

Aansluitend aan de theorie presenteer je met behulp van een A3, in maximaal 10 minuten, jouw verbeterproject aan de Black Belt professional en de andere deelnemende studenten. Na je presentatie volgt een discussie van 10 minuten, waarin je je A3 toelicht en verdedigt. Om dat goed te kunnen doen, geldt in het algemeen dat je een stageperiode van tenminste 10 weken (maar beter 20 weken) moet hebben besteed aan het project om kans van slagen te hebben. Dat wil zeggen, dat je in die tijd in staat bent geweest om een probleem goed te analyseren en tot een effectieve oplossing bent gekomen, die je tenminste ook via een pilot hebt getest en waarbij je een plan hebt gemaakt voor de implementatie en borging. Daadwerkelijke implementatie en borging zijn natuurlijk nog beter. Daarom is afstemming over de haalbaarheid met je docent van belang.

De kosten van deelname bedragen €90, dat is ongeacht of je de toetsing voldoende afsluit. De kosten voor het certificaat zijn hierin inbegrepen. Je mag eenmaal herkansen, zonder extra kosten.

 

Schrijf je in voor het Lean Green Belt Assessment via: Avans Webshop.

  • De inschrijving opent bij aanvang van het schooljaar en sluit een maand voor de gewenste toetsingsdatum.
  • Selecteer in de Avans webshop het assessment met de datum van je voorkeur.
  • Er kunnen per keer 5 studenten meedoen aan het assessment.
  • Verhinderd? Meld je dan uiterlijk een maand van tevoren af via onderstaand mailadres, anders zijn we genoodzaakt de genoemde kosten in rekening te brengen.
  • Aan het eind van het schooljaar zullen de certificaten tijdens een feestelijke bijeenkomst worden uitgereikt.

 

Eventuele vragen kun je sturen naar info.bwno@avans.nl.