Het Lectorenplatform Vernieuwing Economieonderwijs zet zich in om het economisch onderwijs op de Nederlandse hogescholen minder eenzijdig te maken en te verrijken met onderwijs dat bijdraagt aan een ecologisch en sociaal volhoudbare economie.

Onderzoeksthema
Looptijd
Ongoing

Aanleiding

Met zo’n 176.000 ingeschreven hbo-studenten, bijna 38 procent van het totaal, is het hoger economisch onderwijs de grootste sector in het hbo. De aannames, theorieën, modellen en tools die deze toekomstige professionals meekrijgen zijn bepalend voor hoe de economie en het bedrijfsleven de komende jaren zullen worden vormgegeven. De sectorraad HEO van de Vereniging Hogescholen zet vol in op onderwijs dat bijdraagt aan een ecologisch en sociaal volhoudbare economie maar constateert ook dat het ‘oude’ economische denken stevig is verankerd in het formele én het verborgen curriculum. Uit onderzoek blijkt dat de daadwerkelijke transitie naar onderwijs voor een volhoudbare economie moeizaam verloopt.

Onderzoek

Vanuit het Lectorenplatform Vernieuwing Economieonderwijs pleiten we voor een terugkeer naar de moeite in het economisch onderwijs. Onderwijsvernieuwing als Plek der Moeite noemen we dat. Moedwillig moeilijk doen, terwijl de economische onderwijspraktijk zich vrolijk organiseert langs de lijnen van gemak, van eenvoud en van efficiency.

Hoe ruimte te maken voor moeite? Voor onderwijs waar pasklare antwoorden worden gemeden en dilemma’s en paradoxen breed worden uitgemeten? Waar het onvoorstelbare (‘een gezonde economie die niet groeit’) niet wordt weggelachen maar als het begin van een zoektocht wordt begrepen? Voor onderwijs waar vraagstukken niet noodzakelijk schreeuwen om oplossingen?

Het Lectorenplatform Vernieuwing Economieonderwijs biedt Hulp bij Moeite. Aan verschillende hogescholen wordt onderzocht hoe de gevraagde innovatie van het economie- en businessonderwijs gestalte moet worden gegeven. Lectoraten doen er onderzoek op drie niveaus: (1) inhoudelijke vernieuwing, gericht op het (door)ontwikkelen van duurzame en inclusieve economische modellen en tools, (2) onderzoek naar de onderwijskundige en didactische aspecten van de vernieuwing van het economisch onderwijs en (3) veranderkundige onderzoek naar onderwijsinnovatie in het economisch domein: hoe krijgen we mensen en systemen daadwerkelijk mee?

Beoogd Resultaat

Een nationaal platform voor praktijkgericht onderzoek naar de moeite van onderwijsvernieuwing in het economisch domein.

 

Deelnemers van het Lectorenplatform Vernieuwing Economieonderwijs

Jacco van Uden, lector Change Management, Haagse Hogeschool

Liesbeth Rijsdijk, lector Netwerken in een circulaire economie, Windesheim

Frank Berkers, lector Business for Societal Transitions, Hogeschool Rotterdam

Matthias Olthaar, lector Green Economics & Process Optimization, Stenden Hogeschool

Kaj Morel, lector Ondenkbare Marketing, Avans Hogeschool