Omdenken van de wereldwijde waardeketen in de kledingindustrie

In samenwerking met Hogeschool Rotterdam wordt onderzoek verricht naar factoren die duurzame, herstellende praktijken kunnen stimuleren in de wereldwijde waardeketen van de Fast Fashion en confectie-industrie.

Looptijd
februari 2022 t/m februari 2024

De kledingindustrie, ook wel mode-industrie genoemd, is de op één na meest vervuilende industrie ter wereld. Er zijn veel uitdagingen. Overproductie, afval, (kinder)arbeidsomstandigheden, grondstoffen, chemicaliën, watergebruik, toeleveringsketens om er een paar te noemen.

 

‘Wicked’ problemen

2020 was het jaar waarin alles veranderde. De COVID-19 pandemie veroorzaakte grote verstoringen in deze industrie: enorme omzetdalingen, verstoringen in de toeleveringsketens en veranderend consumentengedrag. De impact van COVID-19 toont de omvang aan van de duurzame ‘wicked’ problemen waarmee deze industrie wordt geconfronteerd en die gevolgen hebben voor bedrijven over de hele wereld.

 

Verkennend onderzoek

Dit onderzoek verkent deze ‘wicked’ problemen vanuit een wereldwijd waardeketenperspectief, met specifieke aandacht voor de segmenten logistiek en sourcing, marketing, verkoop en branding, gelinkt aan consumentengedrag.
Wat zijn de factoren die verandering in de richting van een duurzame, herstellende waardeketen zullen stimuleren? Welke actoren en stakeholders zijn betrokken? Welke factoren maken verandering in de praktijk mogelijk?

 

Systeem in kaart brengen

Het doel van dit verkennend onderzoek is om een beter inzicht te krijgen in de sociale, ecologische en economische vraagstukken en de bredere context. Het in kaart brengen van het systeem via een Systems Thinking benadering van delen van de waardeketen van de kledingindustrie maakt een diepgaand begrip mogelijk van deze complexe problemen. Ook kunnen de hefbomen voor positieve verandering worden ontdekt en zo een basis creëren voor het aansturen van transformationele verandering.

 

Onderzoeksactiviteiten

Er vinden verschillende onderzoeksactiviteiten plaats.

  • pilot joint research project met Hogeschool Rotterdam, gericht op het ontwikkelen van een kritische reflectie en een diep begrip van het wicked problem en mogelijke interventie ervoor. Dit is inclusief bijvoorbeeld de mindsets en gedragingen die bijdragen aan het genereren ervan, de mogelijke scenario’s om het op te lossen, enzovoort.
  • Leergemeenschap AWO CE-IB Futures: herontwerp van globale waardeketens in ontwrichtende tijden, scenario-ontwikkeling voor 2035.
  • Gezamenlijke onderzoeksprojecten gericht op retourlogistiek – nieuwe business modellen – consumentengedrag.