Ondenkbare Marketing

Het onderzoeksproject ‘Ondenkbare Marketing’ is een sectoroverstijgende samenwerking tussen het lectoraat ‘New Marketing’ en het lectoraat ‘Cultural & Creative industries’. De centrale onderzoeksvraag is:
‘Is ondenkbare marketing een geschikte methode om de theorie en praktijk van marketing te ontwrichten en zo ruimte te creëren voor nieuwe marketing die inzet op het realiseren van een menselijke, eerlijke en duurzame samenleving?

Looptijd
februari 2022 t/m februari 2024

 

Doel
Doel van het project is het experimenteren met een radicale andere invulling van marketing. Dit door een positie in te nemen die op het eerste gezicht lijnrecht ingaat tegen de huidige marketing(praktijk).

 

Nieuwe ruimte scheppen
De sleutel tot het losmaken van de ingesleten denkbeelden over marketing is het activeren van de menselijke, kritische, creatieve verbeelding (critical imagination) om een nieuwe ruimte te scheppen voor marketing waarbinnen het ondenkbare mogelijk wordt. Denk aan markten zonder competitie, een wereld zonder corporates, bedrijven die van iedereen zijn, geld verdienen door minder producten te verkopen.

 

Rijk en arm
Op 6 september startten studenten van de Avans Innovative studio. Zij kregen een opdracht die past bij het onderzoeksproject ‘Ondenkbare Marketing’: begin een zoektocht naar ‘een nieuwe organisatie’. Doel van deze organisatie is het opheffen van het verschil tussen rijk en arm. Daarvoor zullen de studenten diverse campagnes en slimme acties initiëren. De organisatie wil vanuit een onafhankelijk perspectief werken en ook de eigen continuïteit waarborgen. Om dat te bereiken zullen de studenten hun perspectief laten schijnen op winstgevende concepten voor effectieve interventies.

Vraag is aan hen is dan ook om na te denken over: ‘Hoe kan je op een rendabele manier (zo direct mogelijk) de systemische problematiek rondom de verdeling van geld uitdagen?’

 

Doelgroep
Mensen actief op het gebied van marketing ( zowel onderwijsgerelateerd als mensen uit de beroepspraktijk).