Kunnen methodieken voor innovatie die de creatieve industrie gebruikt, helpen om de materiaaltransitie te versnellen? Dat was het onderwerp van het onderzoek Van Award naar Impact.

Onderzoeksthema
Looptijd
Afgerond

Aanleiding

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds ingrijpender. Daarmee groeit ook de noodzaak voor het gebruik van andersoortige grondstoffen: van eenmalig naar hernieuwbaar en hergroeibaar, met een lage CO2-voetafdruk en kleine klimaatimpact. In steeds meer bedrijfstakken en branches wordt gewerkt aan deze materiaaltransitie. Ook in de creatieve industrie groeit het besef dat dit nodig is. Dat blijkt wel uit de vele inzendingen en gewonnen awards rond dit thema bij bijvoorbeeld de Dutch Design Week, BAD Awards en WDCD challenges.

Tegelijkertijd blijken in de praktijk allerlei belemmeringen te bestaan die ervoor zorgen dat innovatieve materialen en duurzame producten niet op grote schaal in gebruik genomen worden. De belangrijke stap naar brede sociale impact vindt niet plaats. Ons specifieke vertrekpunt, verwoord in de titel, bestond daarom uit de vraag: wat is nodig om veelbelovende biobased innovaties vanuit de creatieve industrie Van Award naar Impact te trekken?

Onderzoek

De onderzoekers wilden met dit onderzoek vaststellen of en hoe heterodoxe economische modellen, d.w.z. andere dan het heersende neoliberale marktmodel, gebruikt kunnen worden om samen met creatieve ontwerpers, beleidsmakers en stakeholders nieuwe methoden te ontwikkelen of bestaande manieren te verbreden om daarmee de (milieu)impact van biobased oplossingen te vergroten.

Resultaat

Een opvallende en belangrijke uitkomst was dat commercieel succes op de markt voor de betrokken ontwerpers niet de impact is die de meesten van hen nastreven. Ze willen de wereld verbeteren met hun biobased innovaties. Deze drijfveer komt hoofdzakelijk voort uit persoonlijk idealisme, maar wordt ook gevoed door frustraties over en slechte ervaringen met de commerciële impact route.

Tegelijkertijd bleken zowel ontwerpers als impact partners erg lastig los te kunnen
komen van de commerciële impact route, om buiten het huidige (economische) systeem te
denken en om alternatieve impactroutes te ontwerpen.

Een kansrijke alternatieve impactroute lijkt te bestaan uit het ontwikkelen van
infrastructuren en programma’s voor collectieve innovatie (radicale cocreatie), zodat iedereen
vanaf het begin met elkaar om de tekentafel zit. Dit is het onderwerp van het ook door CLICKNL gesubsidieerde vervolgonderzoek ‘Collectieve Innovatie voor de biobased transitie’

Download het complete onderzoeksrapport.

Deelnemers van het project

  • Sebastian Olma, lector Cultural and Creative Industries, Centre of Applied Research for Art, Design and Technology, Avans Hogeschool
  • Douwe-Frits Broens, MNext, Avans Hogeschool
  • Kaj Morel, lector Ondenkbare Marketing, Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap, Avans Hogeschool
  • Estelle Nieuwenkamp, onderzoeker lectoraat Ondenkbare Marketing, Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap, Avans Hogeschool