Vernieuwing is een constante factor in de wereld van de zorg. Ook het Amphia ziekenhuis zet zich in om de beste zorg te bieden. Opleiding, innovatie en wetenschap zijn daarin van groot belang. Mede daarom werken Amphia en Avans Hogeschool samen, op verschillende vlakken en in verschillende projecten. Eén van deze samenwerkingsprojecten is Zorgvereenvoudigers. Hierin werken Amphia en Avans Hogeschool al sinds 2019 samen aan het verbeteren van de zorg.

Projectleider
Stephanie Monfils
Looptijd
Ongoing

Ieder semester gaan zo’n 5 studenten (Technische) Bedrijfskunde zo’n 20 weken aan de slag in het ziekenhuis. Hun opdracht: prangende verbetervraagstukken binnen afdelingen ‘beetpakken’ om het zorgproces te vereenvoudigen en slimmer in te richten. Zo dragen de studenten bij aan de verlichting van de werkdruk en helpen ze (indirect) bij het aanpakken van personeelstekorten en het verhogen van patiënttevredenheid.

Wat maakt dat deze samenwerking tussen Avans en Amphia zo succesvol verloopt? Hiervoor heeft onderzoeker Stephanie Monfils het conceptuele model van rybnicek en koningsruber toegepast. (Wat maakt samenwerking tussen industrie en universiteit succesvol? Een systematische review van de literatuur Rybnicek, R. en R. Königsgruber (2019)). Er zijn vier verschillende elementen die bijdragen aan een succesvolle samenwerking tussen industrie en universiteit. Dit zijn institutionele factoren, relationele factoren, outputfactoren en raamwerkfactoren. Institutionele factoren hebben betrekking op de deelnemende instellingen. Relatiefactoren verwijzen naar de koppeling tussen die partners. Outputfactoren hebben betrekking op de gewenste resultaten van de samenwerking. Kaderfactoren hebben betrekking op milieuaspecten. Kijkend naar zorgvereenvoudigers zijn deze 4 factoren voldoende aanwezig. Bedrijfskunde studenten werken aan relevante vraagstukken, er is een Duurzame relatie tussen Avans en Amphia en er zijn Heldere doelen geformuleerd hoe het proces moet lopen, hoe de resultaten er uit moeten zien en 2 wekelijks vindt er kennis overdracht plaats voor zowel Amphia als Avans.

Vervolgvragen voor bedrijven en instellingen:
  • Wat zijn werkende mechanismen in andere contexten dan gezondheidszorg die ook resulteren in een succesvolle stage?
  • In hoeverre is de aanpak te vergelijken met die van Zorgvereenvoudigers?
  • Hoe kunnen we studenten beter voorbereiden op het doen van onderzoek in een complexe omgeving?

Deelnemers van het project: 

Stephanie Monfils – Lid kenniskring/onderzoeker

Christiaan Hol – Business partner procesverbetering & innovatie – werkveldrelatie

Chantal van Dorst – Business partner procesverbetering & innovatie – werkveldrelatie

Jurgen van der Willige von Schmidt auf Altenstadt – Bedrijfskunde Den Bosch – student

Kris Coremans – technische bedrijfskunde Tilburg student

Joris Binck – technische bedrijfskunde student

Daan Houdijk – Bedrijfskunde Breda student

Lucas de Wit – Technische Bedrijfskunde Tilburg student