TINT West-Brabant

TINT West-Brabant is een samenwerking tussen werkgevers, technologieontwikkelaars, arbeidsmarktprofessionals en professionals van onderwijs-en kennisinstellingen, met als doel West-Brabanders met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Dit met de hulp van technologie.

Projectleider
Onderzoeksthema
Looptijd
Lopend
Onderzoeksteam

Binnen het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap (CoE BWNO) werken we via praktijkonderzoek met onderzoekers, docenten en studenten aan impact op grote maatschappelijke uitdagingen, zoals een duurzame toekomst voor iedereen. Een van de manieren om hier aan bij te dragen is het inzetten van inclusieve technologie: het bewust en actief inzetten van technologie om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen.

En een van de manieren om brede welvaart in het leven van mensen te versterken is door het constructief ontwikkelen, op maat maken en inzetten van digitale technologie. We spreken van ‘Inclusieve Technologie’ als technologie actief en bewust wordt ingezet om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen (verbreed naar het versterken van duurzame inzetbaarheid van mensen die aan het werk zijn). Uit onderzoek blijkt dat met inclusieve technologie het welzijn van mensen wordt bevorderd: zij ervaren zichzelf als meer competent en hebben meer geloof in eigen kunnen. Daarnaast kunnen ze daarmee de stap naar betaald werk verkleinen (Wilschut & Könemann, 2023).  

 

In Nederland zijn op dit moment volgens het CBS zo’n 1,2 miljoen mensen met een arbeidsbeperking. Met behulp van technologie kun je complex werk eenvoudiger maken, zodat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dit werk kunnen uitvoeren. Zoals met een exoskelet (zie foto onder), dat wordt gebruikt om het lichaam te ondersteunen in bewegingen.

Door snelle veranderingen op de werkvloer en een tekort aan personeel, is het aantrekken van nieuw personeel een uitdaging. Met behulp van technologie vereenvoudig je jouw werkprocessen. Het maakt complex werk eenvoudiger, zodat meer (potentiële) werknemers het werk kunnen uitvoeren. Sociaal betrokken werkgevers bieden hiermee kansen aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Heb je als student, docent of medewerker van Avans interesse om betrokken te worden bij het project? Neem dan contact op met projectleider van het CoE BWNO Ineke van Kruining.

Meer informatie over het initiatief lees je op de website van TINT.