Workshop Integrated Reporting

Onze onderzoekers ontwikkelden op basis van onderzoek in de praktijk een workshop over integrated reporting, die financieel specialisten helpt zich voor te bereiden op de invoering van de CSRD

Onderzoeksthema
Looptijd
ongoing

Per 1 januari 2024 wordt de de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht. Deze nieuwe Europese wet gaat gelden voor bedrijven die nu onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vallen. Vanaf 2025 komen daar de grote bedrijven die nu nog buiten de NFRD vallen bij. En vanaf 2026 ook de beursgenoteerde mkb-bedrijven. De CSRD is onderdeel van de Green Deal en beoogt de verduurzaming van bedrijfsmodellen in Europa te stimuleren. De CSRD gaat bedrijven en organisaties verplichten om voortaan over méér dan alleen financiële aspecten te rapporteren in hun jaarverslagen. Ook over de impact op milieu-aspecten en de zorg voor mensen moet onder de CSRD verantwoording worden afgelegd, net als over duurzaamheidsaspecten en over governance, zoals hoe het bedrijf omgaat met het eigen bestuur en hoe het zijn verantwoordelijkheid neemt in de keten. Al met al gaat de CSRD een flinke verandering betekenen in het werk van financieel specialisten.

Om toekomstige én huidige financiële experts op weg te helpen in de voorbereiding op de komst van de CSRD, ontwikkelden onze onderzoekers op basis van praktijkgericht onderzoek een workshop over Integrated Reporting onder de CSRD. Hoewel voor het Amphia ziekenhuis in Breda de verplichtingen van de CSRD (nog) niet gelden, onderschrijft het ziekenhuis de gedachten achter de wet van harte en wil de organisatie ook zonder wettelijke verplichting al gaan werken met  duurzaamheidsrapportering. Zij volgden daarom de workshop die onze onderzoekers van het lectoraat Duurzame Finance & Accounting ontwikkelden.

 

Integres website

INTEGRES.eu

Libguides Integrated Reporting BWNO

Libguides

Workshop Integrated Reporting voor Accountantskantoren

Om toekomstige én huidige financiële experts op weg te helpen in de voorbereiding op de komst van de CSRD, ontwikkelden onze onderzoekers op basis van praktijkgericht onderzoek een workshop over Integrated Reporting onder de CSRD.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw kantoor? Neem gerust contact met ons op: info.bwno@avans.nl