Docent-onderzoeker Economie als Gemeengoed

Ine Mols is docent Onderzoek & Innovatie en onderzoeker bij het lectoraat Economie als Gemeengoed.

Functie
Docent-onderzoeker Economie als Gemeengoed
Telefoon
Projecten
Loopbaan

Na haar studie Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), verdiepte Ine haar kennis over onderzoek en ontwerpen tijdens haar promotieonderzoek. Ze behaalde haar PhD in 2020 aan TU/e en University of Technology Sydney met haar proefschrift ‘Design for Everyday Life Reflection’. In dit project kwamen haar interesses interactie ontwerp, persoonlijke reflectie en gedragsverandering samen.

 

Expertise

Vanuit haar ontwerpachtergrond en onderzoekswerk heeft Ine een expertise in creatieve onderzoekstechnieken. Ze richt zich met name op ‘research-through-design’. Daarbij wordt het proces van ontwerpen ingezet om kennis te vergaren. Door het ontwerpend handelen is er veel ruimte om te doen, om actie te ondernemen en door middel van deze acties inzichten te vergaren. Een combinatie van praktisch uitvoeren en theoretisch onderbouwen.

 

Onderzoek

Binnen het lectoraat richt Ine haar onderzoek op de rollen die mensen kunnen spelen in de transitie naar een nieuwe economie. Vaak worden visies over een nieuwe economie op een theoretische of abstracte manier gedeeld. Dat kan het voor mensen lastig maken om dit te vertalen naar hun eigen handelen.

Als je wilt bijdragen aan een dergelijke transitie, hoe doe je dat dan? Deze rollen onderzoekt Ine zowel bij huidige vooruitstrevende organisaties, als bij voorstellingen en evenementen die een toekomstbeeld schetsen. Op deze manier ontwikkelt zij een toolkit die mensen kan helpen hun rol en handelingsperspectieven te vinden.