Junior-onderzoeker Impactvolle Waardeketens

Functie
Junior-onderzoeker Impactvolle Waardeketens
Telefoon

Expertise

Levi’s expertise vanuit zijn academische achtergrond ligt in het maken van beleidanalyses, zowel, ex-post als ex-ante (d.m.v. micro-simulaties, propensity score matching). Ook heeft hij ervaring in het modeleren van sociale beschermingsstelsels en actuarieel accounting. Levi’s voornaamste interesse ligt in armoede en welvaart, met name de nadruk op het multi-dimensioneel benaderen en het wegstappen met de economisch-financiële benadering daarvan.

Onderzoek

Vanuit eerdere ervaringen buiten het CoE BWNO, heeft Levi onderzoek gedaan naar percepties op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vanuit het perspectief van de Ghanese cacao producerende sector. Ook deed hij onderzoek naar de impact van chronische kinderarmoede op levens kansen en uitkomsten als volwassenen.

Loopbaan

Levi heeft een academische achtergrond in bestuurskunde, met een bachelor in Public Administration van de Haagse Hogeschool, en MSc. in Public Policy and Human Development behaald aan de Universiteit Maastricht en de United Nations University-MERIT.

Levi over een duurzame toekomst:

Mijn persoonlijke drijfveer binnen BWNO ligt bij het onderzoeken naar de betekenis van 'Brede Welvaart' in de Brabantse context, en hoe dit onze gezamenlijke visie op de maatschappijvorming beïnvloedt.