Junior-onderzoeker Wet- en Regelgeving

Functie
Junior-onderzoeker Wet- en Regelgeving
Telefoon

Marit studeerde Antropologie en Ontwikkelingsstudies en heeft een Communicatieachtergrond. Ze houdt zich bezig met thema’s rondom (on)gelijkwaardigheid en (on)rechtvaardigheid.

Expertise

Als antropoloog richt Marit zich op de relatie tussen mensen en hun materiële omgeving, en natuur-mens- en water-mensrelaties. Ook is Marit communicatiekenner. Ze is geïnteresseerd in taal en wat bepaalde (keuzes in) woorden doen met de betekenis. Ze is vooral getraind in kwalitatief onderzoek, zoals semigestructureerde/ongestructureerde interviews en etnografie.

Onderzoek

Ze onderzocht de betrokkenheid van jongeren bij de klimaatbeweging en hoe waterschaarste zich uit via twee beken op de Veluwe en wat dat doet met de inwoners.

Nu werkt ze aan het project “Duurzaam Durven Doen”.

Loopbaan

Voor haar masterthesis onderzocht Marit het buitengebied van Epe (afgeleid van het Germaanse Apa, wat waterloop betekent). Het groene Veluwse dorp dankt biodiversiteit aan een grondwaterovervloed. Tegenwoordig is die rijkdom minder vanzelfsprekend. Het nieuwe tekort doet beken droogvallen. Beleidskeuzes beïnvloeden de intieme relatie tussen (menselijke en niet-menselijke) inwoner en materiële, ‘natuurlijke’ omgeving. Via gesprekken met inwoners bleken de beken een fundamentele rol in het bekendal te spelen, waar variërende verwachtingen en belangen in/op geprojecteerd worden. Het onderzoek resulteerde in een caleidoscopische weergaven van perspectieven op een duurzaam en inclusief water’beleid’. Caleidoscopisch, omdat een perspectief in theorie klopt, maar een persoon in de werkelijkheid zich niet per se houdt aan de kaders van het perspectief en perspectieven zogezegd met elkaar interacteren. Om beleid duurzaam en inclusief te maken, moeten deze perspectieven in ogenschouw genomen worden.

 

Marit Jansen over een duurzame toekomst:

Laten we de interafhankelijkheid tussen mens en omgeving op waarde schatten en voorgestelde contradicties bevragen

Nevenfuncties

Junior Onderzoeker bij Radboud Universiteit