Integrated Reporting

In dit Europese onderzoeksproject werkten vijf opleidingsinstituten uit even veel landen samen aan het ontwikkelen van open source lesmaterialen, waarmee de toekomstige generatie financiële experts de kennis en kunde vergaart om bedrijven en andere organisaties te ondersteunen bij het geïntegreerd verantwoorden over mensen, klimaat en milieu.

Projectleider
Onderzoeksthema
Looptijd
juni 2020 t/m augustus 2023

In het project INTEGRES hebben Avans Hogeschool, Hogeschool Gent, de Katholieke Universiteit Lille, Technische Universiteit Dublin en de Universiteit Bologna lesmaterialen ontwikkeld waarmee studenten leren integraal te rapporteren: rapporteren over de volle breedte van aspecten die belangrijk zijn voor een duurzame bedrijfsvoering.

Vijf expertises

Elke onderwijsinstelling heeft binnen het project zijn eigen kennis en vaardigheden als expertise ingebracht. CoE BWNO van AVANS Hogeschool Breda (Nederland) droeg bij aan dit project op het gebied van Duurzaamheid in Business en Integrated Reporting. University College Gent, HOGENT (België) deed dit op het gebied van Duurzame Business Modellen en internationale samenwerking. De Alma Mater Studiorum – Universiteit van Bologna (Italië) droeg bij op het gebied van human capital, kmo’s en de oprichting van Open Educational Resources (MOOC’s). Université Catholique de Lille (Frankrijk) zette haar expertise op het gebied van duurzaamheid, menselijk kapitaal en IR in. En de Technological University Dublin (Ierland) draagt bij op het gebied van Key Performance Indicators met betrekking tot IR in het MKB naar het project.

Onderwijsmaterialen ontwikkeld

Tijdens het slot-event van het INTEGRES-project -het Multiplier Event van 26 juni 2023- hebben de onderzoekers de nieuwe onderwijsmaterialen gepresenteerd die zij in het INTEGRES-project hebben ontwikkeld voor financieel onderwijs. Studenten in financiële richtingen en management, maar ook al werkende professionals in finance en accounting, leren hiermee hoe zij integraal kunnen rapporteren over méér dan alleen financiële waarden. Dit is een cruciale ontwikkeling, want om de grote uitdagingen waar we als maatschappij voor staan het hoofd te kunnen bieden, moeten we anders gaan denken over onze economie. Deze gedachte ligt ook ten grondslag aan aangekondigde nieuwe Europese wetgeving, de Corporate Reporting Sustainability Directive (CRSD), die tot doel heeft om verduurzaming van bedrijfsmodellen in Europa te stimuleren.

Het ontwikkelde onderwijsmateriaal bevat vijf modules, met daarin onder meer PowerPoint-presentaties, opdrachten, workshops en artikelen. Via de 31 ‘blue prints’ uit het e-handbook worden deze materialen ontsloten en bij elkaar gebracht. De MOOC is speciaal ontwikkeld om ook buiten de klassieke onderwijssetting educatie aan te kunnen bieden. Wereldwijd, op hun eigen tempo, eigen moment en in hun eigen omgeving kunnen studenten en professionals met de MOOC aan de slag. Met de ontwikkeling van het e-handbook, de modules en de MOOC zetten de onderzoekers in op het optimaal delen van de kennis en ervaring die zij in de afgelopen jaren hebben opgedaan.

De onderwijsmaterialen van INTEGRES zijn te vinden op www.integres.eu 

 

Lees meer op de website van Integres.

Partners