In dit onderzoeksproject werken onderzoekers van het lectoraat Duurzame Finance en Accounting samen met studenten en verschillende organisaties met het doel om de CSRD voor de mkb-accountant en de klanten te versimpelen. We werken samen met onder andere mkb accountants, duurzaamheidsadviseurs, digitale aanbieders voor boekhoudoplossingen voor duurzaamheid, koepelorganisaties en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Duurzaamheidsrapportage

Een van de doelstellingen van de Europese Commissie is dat Europa het eerste klimaatneutrale continent wordt. Om meer inzicht te krijgen in duurzame vooruitgang van ondernemingen, is er vanuit de EC een nieuwe wetgeving geïntroduceerd: De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe Europese richtlijn die bedrijven verplicht om een duurzaamheidsrapportage uit te brengen. Het verplicht zowel grote als mkb-bedrijven in de EU om hun strategie, beleid en prestaties over onder andere klimaat, milieu en personeelsbeleid openbaar te maken. De controle daarvan komt bij de accountant te liggen. Door de CSRD worden ook niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven en hun accountant geraakt.

 

Oog en oor voor mkb en de accountants

‘Kleinere bedrijven raken achterop met verduurzaming’ kopte het dagblad Trouw op 20 februari 2024. Volgens een onderzoek van ABN AMRO en Rabobank zijn mkb-bedrijven minder bezig met verduurzaming dan grote ondernemingen. Die achterstand wordt verklaard door zowel onmacht als onwil binnen kleine bedrijven. Daarnaast constateren de onderzoekers dat “kleine bedrijven vaak moeilijk investeringen kunnen opbrengen in schone machines, gebouwen en technologie en vaak niet in de gelegenheid zijn om een groene adviseur in te huren. Ook zouden voor veel mkb-sectoren, zoals de horeca en de metaalsector, nog onvoldoende duurzame alternatieven bestaan om de bedrijfsvoering duurzaam te maken”. De koepel van kleinere bedrijven, MKB Nederland, vindt die conclusie te kort door de bocht. Volgens de organisatie is het niet een kwestie van niet willen, maar niet kunnen of niet weten hoe: de regelgeving is te complex en het binnenhalen van subsidies ook.

De onderzoekers van het lectoraat Duurzame Finance en Accounting (DFA) herkennen vooral het beeld van MKB Nederland. De wortels en stokken voor verduurzaming van de economie zijn vooral voor grote bedrijven geschikt. Zij hebben de mensen en het geld om te voldoen aan het groeiend aantal regels en ingewikkelde subsidieregelingen.

 

Doelstelling

Het doel van dit onderzoeksproject is het mkb te helpen met het zichtbaar maken van onzichtbare waarden, CO₂ uitstoot of grondstofgebruik. Dit kan complex zijn, daar helpen wij bij op een manier waar ondernemers mee aan de slag kunnen op een zo efficiënt mogelijke manier. We werken samen met onder meer mkb-accountants, duurzaamheidsadviseurs en aanbieders van digitale boekhoudoplossingen voor duurzaamheid onderzoek doen en oplossingen bedenken. Het doel is om de CSRD te versimpelen, concreter en begrijpelijker te maken, zodat er niet alleen betere  duurzaamheidsinformatie wordt gerapporteerd, maar dat het mkb ook een bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de Europese economie.

 

Aan de slag

Krijg jij al vragen over het rapporteren van de CSRD? Heb jij hulp nodig bij vraagstukken over de CSRD? Neem dan contact op met Tahis Marti

 

Vacature Afstudeeratelier

Ben jij student van de opleiding Finance & Control of Accountancy? En wil je organisaties helpen met deze uitdaging? We zijn op zoek naar studenten die willen pionieren met actuele en uitdagende duurzaamheidsthema’s.

Klik hier voor de vacature Afstudeeratelier CSRD

 

Wil je meer inzicht krijgen in het afstudeeratelier en wil je horen hoe andere studenten het hebben ervaren? Luister dan naar onze podcast!