Organisaties zijn zich bewust van de noodzaak transities te omarmen om een inclusieve een duurzame wereld te creeren. Wij geloven dat verandering alleen kan plaatsvinden als we de positie begrijpen die waarden innemen binnen individuen en de organisatie en de interactie daartussen.

Voor organisaties die duurzaamheid in hun strategie willen verankeren, te beginnen met de ontwikkeling van een gedeelde, op waarden gebaseerde visie in hun waardenetwerk en verder uit te breiden om gezamenlijk acties en implementatietrajecten te definiëren.

Projectleider
Elena Lomeli Aguirre
Looptijd
september 2024 t/m maart 2027

Onderzoeksdoel – Het verder testen van een model en implementatietools voor een mindset om een organisatiecultuur van brede welvaart te bevorderen. Met als doel de tools af te stemmen op de behoeften van de organisatie.

Scope – Het model is een bottom-up benadering van organisatorische cultuurverandering. Het individu in de kern van systemische verandering. Het begint met individuele mindsets door waarden, mentale modellen en persoonlijke context met elkaar te verbinden. Het model breidt zich uit naar het collectief door verbinding te maken met de professionele identiteit van anderen en met de transitiebehoeften van de organisatie en de bredere complexiteit van de context. Eindigend met de identificatie van collectieve acties in context.

Resultaten voor de organisatie – Afstemming van individuele en organisatorische waarden. Gedeelde visie en waarden op basis van collectief begrip.  Input voor de inbedding van duurzaamheid in organisatiestrategie en/of ESG-beleid. Identificatie van potentiële nieuwe interventiegebieden. Afstemming van belanghebbenden en gezamenlijk begrip van de complexiteit van de context waarin de organisatie opereert. Verkennen van verschillende bedrijfsmodellen en de nodige acties identificeren om de gewenste impact te creëren en meerdere soorten waarde te creëren.

Wat we nodig hebben – De organisatie zou in natura bijdragen. Een kernteam wordt aangesteld om samen met het onderzoeksteam te werken aan de reikwijdte van de workshops. Het kernteam zal de stakeholders identificeren die aan het onderzoek kunnen deelnemen (intern en/of extern).  Deelnemers moeten deelnemen aan de 6-stappen-reis.  Vertrouwelijkheid – Het doel is om inzicht te krijgen in het proces van het creëren van een organisatiecultuur van brede welvaart. De concrete organisatorische uitdagingen en kansen die uit dit onderzoek naar voren zullen komen, zijn vertrouwelijk en worden niet gedeeld.

Actieplan – De reis bestaat uit 6 stappen. Samen met de organisatie verkennen we de meest haalbare en praktische opties voor de organisatie om alle 6 stappen uit te voeren.

Voor de persoonlijke mindset (binnen circel)

  1. Wie ik benPersoonlijke waarden en identiteiten, identificatie. Herkenning van 1 veelzijdig en dynamisch zelf.
  2. Waar ik waarde aan hecht – Maak contact met de overgangen van de wereld via mentale modellen, onthul bestaande verhalen en creëer de verhalen die nodig zijn om waardevolle levens op te bouwen. Persoonlijke visie
  3. Wat ik doe waar ik ben – Het individu in de organisatorische context, de organisatorische inspanningen voor de overgang naar brede welvaart, en de rol en relatie van het individu in context.

Voor de collectieve (organisatie)cultuur (buitenste cirkel)

  1. Wie zijn we en waar hechten we aan – Verbinding met de waardevolle levens van de belangrijkste stakeholders.
  2. Waar we willen zijn – De collectieve (organisatie)context. De rol en relatie van het collectief. Inbedding van persoonlijke nieuwe verhalen in context. Organisaties die hun strategische doelstellingen ontwikkelen of vernieuwen om rekening te houden met de standpunten van belanghebbenden. Collectieve visie

Hoe we daar komen  – Actie – Identificatie van collectieve actieplannen en verkenning van innovatieve duurzame bedrijfsmodellen voor de implementatie van de gewenste acties

Lees hier het rapport