Workshop Integrated reporting

Toekomstbestendig mkb met CSRD

In dit onderzoeksproject werken onderzoekers van het lectoraat Duurzame Finance en Accounting samen met studenten en verschillende organisaties met het doel om de CSRD voor de mkb-accountant en de klanten te versimpelen. We werken samen met onder andere mkb accountants, duurzaamheidsadviseurs, digitale aanbieders voor boekhoudoplossingen voor duurzaamheid, koepelorganisaties en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Linsey Cheng

Junior-onderzoeker Duurzame Finance & Accounting
T: 088 - 525 71 88
E: l.cheng2@avans.nl
Workshop Integrated Reporting voor Amphia

Workshop Integrated Reporting

Op basis van onderzoek in de praktijk ontwikkelden we een workshop over integrated reporting, die financieel specialisten helpt zich voor te bereiden op de invoering van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Henk van der Meulen

Docent-onderzoeker Duurzame Finance & Accounting
T: 088 - 525 69 27
E: hw.vandermeulen@avans.nl

Geert Penners

Docent-onderzoeker Duurzame Finance & Accounting
T: 088 - 525 68 38
E: gtfm.penners@avans.nl

Dieke Roodbeen

Docent-onderzoeker Duurzame Finance & Accounting
T: 088 - 525 85 81
E: gh.roodbeen@avans.nl

Ayse Terzi

Senior-onderzoeker Duurzame Finance & Accounting
T: 088 - 525 05 06
E: a.terzi@avans.nl

Diggin 2 Serve

Het project Digging 2 Serve moet leiden tot inzichten in de toenemende digitalisering van dienstverlenende MKB-bedrijven en de manier waarop relatiemanagement vorm krijgt in een internationale setting. 

INTEGRES

Vijf opleidingsinstituten uit even veel landen werkten samen aan het ontwikkelen van open source lesmaterialen, waarmee de toekomstige generatie financiële experts de kennis en kunde vergaart om bedrijven en andere organisaties te ondersteunen bij het geïntegreerd verantwoorden over mensen, klimaat en milieu

Smart Light Concepts

Bij het Europees gesubsidieerde project Smart Light Concepts (SLIC) zochten onderzoekers van Avans en Portsmouth University naar oplossingen voor de vermindering van CO2-uitstoot door openbare verlichting.

De Circulaire SPRONG

Het doel van De Circulaire Sprong is om een nieuw economisch verdienvermogen en maatschappelijke impact te ontsluiten in de regio. Daarmee wordt de basis gelegd voor een industriële circulaire transitie.

Marieke Versteijlen

Docent-onderzoeker Duurzame Finance & Accounting
T: 088 - 525 65 52
E: mcb.versteijlen@avans.nl

Hans van Gils

Docent-onderzoeker Duurzame Finance & Accounting
T: 088 - 525 68 87
E: hap.vangils@avans.nl

Petra Amersfoort

Onderzoeker Duurzame Finance & Accounting
T: 088 - 525 60 13
E: pam.amersfoort@avans.nl

Tahis Marti

Onderzoeker Duurzame Finance & Accounting
T: 088 - 525 78 13
E: ta.marti@avans.nl

BioGov.net

Het BioGov.net-project ontwikkelt richtlijnen voor het opzetten van de moderne en inclusieve kaders en programma’s voor training en mentoring in specifieke Europese regio’s gericht op de lokale biosystemen, regelgevers en beleid om de brug te slaan tussen kennis, vaardigheden, bio-economie en een goede governance.

Tom Vos

Docent-onderzoeker Duurzame Finance & Accounting
T: 088 - 525 78 85
E: tjam.vos@avans.nl

Marjolein van der Kaa

Docent-onderzoeker Duurzame Finance & Accounting
T: 088 - 525 73 01
E: mjm.segers@avans.nl

Marleen Janssen Groesbeek

Lector Duurzame Finance & Accounting
T: 088 - 525 82 88
E: me.janssengroesbeek@avans.nl

Sandra Jacobs – Poleij

Docent-onderzoeker Duurzame Finance & Accounting
T: 088 - 525 90 22
E: scg.jacobs-poleij@avans.nl