Joline d’Arnaud van Boeckholtz

Junior-onderzoeker Economie als Gemeengoed
T: 088 - 525 28 90
E: j.darnaudvanboeckholtz@avans.nl

Model voor mindset brede welvaart

BWNO docent-onderzoeker Elena Lomeli Aguirre heeft een model ontwikkeld voor de mindset van brede welvaart, waar verandering begint met de mindset van het individu en zich uitbreidt naar het collectief

Festival Van wie is de economie?

“De huidige economie schiet tekort door overmatige nadruk op groei en winst, ongeacht de middelen. Dat leidt tot aanzienlijke schade aan mens en milieu."Godelieve ziet het festival als een collectief experiment om de nieuwe economie uit te proberen en vorm te geven.
Filmposter Devil's avocado

The Devil’s Avocado

'The Devil's Avocado' is een korte speelfilm van Avans Hogeschool en PEERFILM. Deze film, met o.a. Jan Terlouw en Ilse Warringa, schetst een beeld van de gevolgen van de bedrijfsvoering van drie generaties ondernemers op het klimaat en de lokale gemeenschappen. Welke keuzes kunnen (of moeten?) zij maken?

Fair Jobs

Fair Jobs is een actieonderzoek naar de werking van de uitzendbranche als het gaat om het bemiddelen van arbeidsmigranten. Binnen het project wordt getest of het mogelijk is dit op een eerlijke manier te doen door de belangen van de uitzendkrachten centraal te stellen.

De Tussenruimte Act For Change

De Tussenruimte; een werkplaats waar studenten, docenten, onderzoekers, ondernemers en burgers in Breda samen kunnen ontwikkelen om zo transities in de regio naar brede welvaart en nieuw ondernemerschap mogelijk te maken. 

Exchange

Op basis van een overeenkomst worden goederen en diensten tegen geld geruild. Wat als deze gestandaardiseerde overeenkomsten wegvallen? Of we ergens komen waar een andere standaard geldt? Zijn er andere manieren van uitwisseling denkbaar en wat kunnen die ons brengen? Een onderzoek op het kruispunt van podiumkunst, wetenschappelijk onderzoek en ondernemen.

Economie die zorgt voor de bodem

Hoe kunnen boeren, burgers en bedrijven er samen voor zorgen dat alle landbouwgrond in Nederland weer regeneratief wordt? En welke bestaansmodellen maken dat mogelijk op de korte en lange termijn? 

Future of Work

Stichting Future of Work is een hybride platform voor artistiek onderzoek en co-creatie onder het artistieke leiderschap van Olga Mink en Godelieve Spaas. Het brengt nieuwe samenwerkingsvormen en duurzame strategieën rondom werk en economie tot stand en stelt visies en verhalen voor om dialoog te stimuleren over de economie van morgen.

De Circulaire SPRONG

Het doel van De Circulaire Sprong is om een nieuw economisch verdienvermogen en maatschappelijke impact te ontsluiten in de regio. Daarmee wordt de basis gelegd voor een industriële circulaire transitie.

Circular Cotton Cascade

Hoe kan een katoenvezel vaker een productlevenscyclus doormaken door in verschillende producten herbruikt te worden om uiteindelijk als worteldoek als voeding voor de bodem kan dienen.

Rune Peitersen

Docent-onderzoeker Economie als Gemeengoed
T: 088 - 525 77 18
E: r.peitersen@avans.nl

Ewelina Schraven

Onderzoeker Economie als Gemeengoed
T: 088 - 525 82 21
E: ek.schraven@avans.nl

Shinta Oosterwaal

Onderzoeker Economie als Gemeengoed
T: 088 - 525 04 16
E: wlsm.oosterwaal@avans.nl

Merlijn Koch

Docent-onderzoeker Economie als Gemeengoed
T: 088 - 525 59 58
E: mj.koch@avans.nl

Paul Bartels

Docent-onderzoeker Economie als Gemeengoed
T: 088 - 525 84 27
E: pwm.bartels@avans.nl

The Devil’s Avocado

'The Devil's Avocado' is een korte speelfilm van Avans Hogeschool en PEERFILM. Deze film, met o.a. Jan Terlouw en Ilse Warringa, schetst een beeld van de gevolgen van de bedrijfsvoering van drie generaties ondernemers op het klimaat en de lokale gemeenschappen. Welke keuzes kunnen (of moeten?) zij maken?

Circulariteit in banden

Een aantal rubberafvalstoffen wordt nog steeds verbrand in Nederland. Aanleiding voor de gemeente Oosterhout en het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap van Avans Hogeschool om samen met partijen in de keten te onderzoeken hoe circulariteit in banden kan worden verbeterd.

SUSTainable Artistic INnovation (Sustain)

 In SUSTAIN doen we gericht onderzoek naar innovatiebrokers, ‘derde partijen’ die ernaar streven kunst en ondernemerschap als verschillende innovatiesferen effectief bij elkaar te brengen. 

Circular Bio-based Construction Industry

Het Europees gesubsidieerde project CBCI onderzoekt hoe we grondstoffen in de bouw efficiënter kunnen gebruiken, om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen, gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Voor de transitie naar een circulaire economie wordt een integrale aanpak voor circulair en biobased bouwen ontwikkeld, die de basis vormt voor de bouwsector.

De Kleine Aarde

In samenwerking met Plaats De Kleine Aarde wordt praktijkonderzoek gedaan en worden programma’s gemaakt voor en door onze studenten. Door samen te werken in de praktijk wordt bijgedragen aan belangrijke transities en zorgen we voor persoonlijke ontwikkeling en interdisciplinair onderwijs voor onze studenten.

STRAF

De Sustainable Development Goals (SDG's) bieden een raamwerk om samen te werken aan sociaal en ecologisch rechtvaardige wereld. De film STRAF laat zien wie in gevangenis zitten als handelen in strijd met de SDG’s strafbaar is. We volgen vier vrouwen die elk om verschillende redenen gestraft zijn voor handelen in strijd met de duurzaamheidsdoelen. De film is bedoeld om gesprekken op gang te brengen en te verdiepen.

Ine Mols

Docent-onderzoeker Economie als Gemeengoed
T: 088 - 525 91 75
E: i.mols@avans.nl

Niels Sprong

Docent-onderzoeker Economie als Gemeengoed
T: 088 - 525 75 88
E: n.sprong@avans.nl

Marga Rotteveel

Docent-onderzoeker Economie als Gemeengoed
T: 088 - 525 80 24
E: mab.rotteveel@avans.nl

Márton Kabai

Docent-onderzoeker Economie als Gemeengoed
T: 088 - 525 60 65
E: mk.kabai@avans.nl

Robin Pereboom

Docent-onderzoeker Economie als Gemeengoed
T: 088 - 565 75 67
E: cr.pereboom@avans.nl

Lidwien Jacobs

Docent-onderzoeker Economie als Gemeengoed
T: 088 - 525 63 71
E: ljm.jacobs@avans.nl

Rijnko van Diepen

Docent-onderzoeker Economie als Gemeengoed
T: 088 - 525 89 63
E: rb.diepen@avans.nl

Godelieve Spaas

Lector Economie als Gemeengoed
T: 088 - 525 57 76
E: ghj.spaas@avans.nl

Karen Janssen

Associate-lector Samenwerken voor Regeneratieve Waardesystemen
T: 088 - 525 62 41
E: kl.janssen@avans.nl

Circulaire metaalketen vanuit de recylingbranche

Het ontwerp van een aantal apparaten levert soms knelpunten op voor recycling en hergebruik van alle onderdelen ervan. In dit project onderzoekt het lectoraat hoe hoogwaardig hergebruik en recycling van huishoudelijke apparaten en accu’s kan worden verbeterd.

Circulaire bodemketens in Zundert

In dit project onderzocht het lectoraat, in samenwerking met Groeibalans en Holag, het circulair verwerken van groente-, fruit- en tuinafval (gft).