Goede Groei: De toepassing van kennis uit de natuur op de groei van (kleine) groene merken

In dit onderzoek stonden we voor de vraag of het mogelijk is een methode te ontwikkelen om organisaties met positieve impact sneller te laten groeien, met inspiratie van groeistrategieën uit de natuur.

Planned Obsolescence

Zijn we nog in staat om alternatieven te bedenken voor de huidige, op het kapitalisme gebaseerde, manier van zaken doen? Deze vraag wordt onderzocht in een project waarin we ons buigen over de praktijk van ‘planned obsolescence’ ofwel 'geplande overbodigheid'

Wouter Swenneker

Docent-onderzoeker Ondenkbare Marketing
Textiel geverfd met bloemen

Van Award naar Impact

Kunnen de methodieken die de creatieve industrie gebruikt voor innovaties ook toegepast worden in bijvoorbeeld productieketens? Over deze vraag buigt het lectoraat Unthinkable Marketing zich in het onderzoek Van Award naar Impact.

Betekenisvolle marketing in de detailhandel

Het lectoraat Unthinkable Marketing wil met dit project een werkwijze ontwikkelen voor de detailhandel om betekenisvolle marketing in hun strategie op te nemen. Daarnaast biedt de werkwijze praktische handvatten voor de retailers om betekenisvolle marketing in te zetten op de (online) winkelvloer.

Sustainable Development Goals in Brabant

Onderzoek naar de mate waarin Brabantse bedrijven de Sustainable Development Goals toepassen in hun bedrijfsvoering.

Smart Assessment Sustainable Tourist Destinations (RAAK-PRO)

Als onderdeel van het NWO onderzoeksproject Smart Assessment Sustainable Tourist Destinations (SASTDes) zoekt het lectoraat Ondenkbare Marketing uit hoe duurzaam toerisme is te vermarkten.

Biomimicry in de marketing

Het vakgebied Biomimicry gebruikt principes uit de natuur als inspiratiebron voor het ontwerpen van productinnovaties. Kan biomimicry ook kansen bieden voor duurzamere marketing?

Jan Seegers

Docent-onderzoeker Ondenkbare Marketing
T: 088 - 525 89 02
E: jla.seegers@avans.nl

Winfred Sonsma

Docent-onderzoeker Ondenkbare Marketing
T: 088 - 525 89 66
E: wfm.sonsma@avans.nl

Jonneke de Koning

Docent-onderzoeker Ondenkbare Marketing
T: 088 - 525 30 56
E: jfm.dekoning@avans.nl

Petra Noppe

Docent-onderzoeker Ondenkbare Marketing
T: 088 - 525 59 60
E: p.noppe@avans.nl

Ecosysteem Mapping

In dit project onderzochten onderzoekers Wouter Swenneker en Kaj Morel van het lectoraat Unthinkable Marketing, verbonden aan het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap, wat de natuur ons kan leren om de marketing te verbeteren.

De noodzaak van Placemaking

Het lectoraat Unthinkable Marketing onderzoekt in het project Placemaking hoe deze methode kan worden ingezet om binnensteden, wijken en dorpen levendig te houden. Ander focuspunt van het onderzoek is hoe placemaking kan bijdragen aan de levensvatbaarheid van winkels.

Verkennend onderzoek Betekenisvolle marketing

In dit project worden nieuwe tools ontwikkeld die de ‘bewuste marketeer’ helpen om meervoudige waardecreatie verder te operationaliseren. Bij meervoudige waardecreatie wordt er naast financiële waarde, ook sociale en ecologische waarde gecreëerd.

Ondenkbare Marketing

Het onderzoeksproject ‘Ondenkbare Marketing’ is een sectoroverstijgende samenwerking tussen het lectoraat ‘New Marketing’ en het lectoraat ‘Cultural & Creative industries’. Studenten verkennen of 'Ondenkbare Marketing' ruimte kan maken voor nieuwe marketing. Marketing, die inzet op het realiseren van een menselijke, eerlijke en duurzame samenleving.

The World is Our Village

In deze studie wordt onderzocht of bedrijven bewuster worden en zich verantwoordelijker en duurzamer gedrag gaan gedragen, wanneer ze het gevoel hebben zaken te doen met mensen die hen zowel fysiek als emotioneel nabij staan.

Marketing Sustainable Innovations

Project Marketing Sustainable Innovations is gestart in samenwerking met het Center of Expertise Biobased Economies en de bedrijven NPSP, Upstairs en Wiltec. Het doel is inzicht te krijgen in hoe de stap naar circulariteit kan worden gemaakt en hoe bedrijven dit met hun stakeholders en klanten optimaal kunnen realiseren.

Kaj Morel

Lector Ondenkbare Marketing
T: 088 - 525 57 69
E: kpn.morel@avans.nl

Susan Klijsen-van Elteren

Docent-onderzoeker Ondenkbare Marketing
T: 088 - 525 89 12
E: sa.klijsen-vanelteren@avans.nl

Marco Kuijten

Docent-onderzoeker Ondenkbare Marketing
T: 088 - 525 65 91
E: jmp.kuijten@avans.nl

Geert Kastelijn

Docent-onderzoeker Ondenkbare Marketing
T: 088 - 525 90 63
E: gha.kastelijn@avans.nl

Charlotte Kobus

Senior-onderzoeker Ondenkbare Marketing
T: 088 - 525 01 65
E: cba.kobus@avans.nl

Eric Coorens

Senior-onderzoeker Ondenkbare Marketing en programmamanager
T: 088 - 525 93 86
E: emh.coorens@avans.nl

Marlon van den Boom-Burgerhof

Docent-onderzoeker Ondenkbare Marketing
T: 088 - 525 68 60
E: mcc.burgerhof@avans.nl

Social value in a new economic era

Onderzoek naar de methode waarop social enterprises zich positioneren en maatschappelijke meerwaarde realiseren om zo exploitatie te vergroten.

Groene Groei

Specifiek onderzoeken we in het project 'Groene Groei' hoe we iets van de duurzame natuurlijke systemen kunnen leren zodat marketing ingezet kan worden om zogenoemde ‘kleine groene merken’ sneller te laten groeien.

Nieuwe marketing bij Buurkracht

Buurkracht, onderdeel van Enexis groep, is een maatschappelijk initiatief voor duurzame ontwikkeling zonder commerciële doelstelling. Buurkracht streeft naar maatschappelijke impact door en voor burgers. Het onderzoek levert een advies op hoe de leeftijdsgroep 20- tot 35-jarigen te activeren is, zodat ze als collectief zelf sociaaleconomische innovaties realiseren.

Stakeholdermanagement

Hoe kunnen we organisaties bewust maken van hun verantwoordelijkheid naar alle stakeholders toe en helpen om invulling te geven aan meervoudige waardecreatie? Een onderzoek gericht op betekenisvolle marketing.